Digital Banking (การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์)

บริการการค้า
ต่างประเทศออนไลน์

(SCB Trade Net)

ทำธุรกรรมต่างประเทศครบวงจร สะดวกสบาย ง่ายแค่คลิก

สนใจสมัคร

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • ช่องทางให้บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล ช่วยให้บริษัทสามารถทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศกับธนาคารได้อย่างครบวงจร 
 • ทำรายการส่งคำขอเปิด/แก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และขอสินเชื่อทรัสต์รีชีทเพื่อการนำเข้า หรือชำระเงินและแนบเอกสารประกอบให้กับธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในคราวเดียว โดยไม่ต้องยื่นเอกสารตัวจริง หรือเดินทางมาติดต่อที่ธนาคาร 
 • บริการแจ้งรายการด้านสินค้าเข้าและด้านสินค้าออกแบบทันที ยืนยันรายการผ่านระบบให้กับธนาคารได้
 • สอบถามและใช้ดอกเบี้ยกู้ยืม หรือสอบถามและใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ ตรวจสอบรายละเอียดได้แบบเรียลไทม์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในขณะที่ทำธุรกรรมได้ทันที
  โดยสามารถเรียกดูสำเนารายการเลตเตอร์ออฟเครดิต (เช่น MT700, MT707) เรียกใบเสร็จและสั่งพิมพ์ได้
 • ติดตามสถานะตั๋ว Export ส่งไปเรียกเก็บกับต่างประเทศแบบเรียลไทม์ (DHK Tracking)
 • เรียกดูข้อมูลคงค้าง ภาระดอกเบี้ย สำหรับธุรกรรมการค้าต่างประเทศได้
 • มีรูปแบบรายงานทั้งแบบสำเร็จรูป และแบบที่บริษัทสามารถกำหนดเอง เรียกดูได้ทันที
 • รับส่งข้อมูลด้วยการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล Secure Socket Layer (SSL) 256-bit
 • สามารถกำหนดบทบาทของแต่ละ User ID ในการทำธุรกรรมได้ (Data Entry/ Approve/ Supervisor)

 

สนใจสมัคร

รายละเอียดของบริการ

บริการด้านสินค้าขาเข้า (Import)

 • บริการเปิด/แก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Issuance)
 • บริการสินเชื่อทรัสต์รีซีทเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt Financing)
 • บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า/สลักหลังใบปล่อยสินค้า

(Shipping Guarantee under L/C, Shipping Guarantee Issuance, Delivery Order Endorsement) 

 • บริการชำระเงินค่าสินค้าขาเข้าตามตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บ (Import Bills for Collection)
 • บริการแจ้งเอกสารสินค้าเข้า ( Import Bills under L/C, B/C Advising)


บริการด้านสินค้าขาออก (Export)

 • บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter Credit Advising)
 • บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Confirmation)
 • บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Transfer)
 • บริการโอนสิทธิการรับเงิน (Assignment of Proceeds)
 • บริการสินเชื่อเพื่อการขายและการส่งออก (Packing Credit)
 • บริการแจ้งสถานะตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้ L/C, B/C (Export Bills under Letter of Credit, Bill for Collection Advising)
 • บริการแจ้งโอนเงินขาเข้า (Inward Remittance Advising)

ประโยชน์ที่ได้รับ
 

 • สะดวก สามารถทำรายการได้ทุกที่ทุกเวลา
 • รวดเร็ว รายการระหว่างผู้ส่งคำสั่ง ส่งตรงถึงระบบธนาคาร บริษัทสามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกดูข้อมูลการทำรายการได้แบบ Real-Time
 • ประหยัด ค่าเดินทางและไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
 • ง่าย โดยสร้างรายการจากเทมเพลต หรือจากรายการเดิมที่เคยส่งธนาคารแล้ว
   

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ