ศักยภาพที่เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย

เพราะความสำเร็จทางการเงินและการลงทุน ต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทีรู้จริง ที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ หลากหลาย ที่จะสามารถเติมเต็มความสำเร็จของท่านได้อย่างเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางการลงทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ เร็วๆ นี้

แนวโน้มการตลาด

See all

กลยุทธ์การลงทุน

อัพเดททุกความเคลื่อนไหว และสถานการณ์ทางการเงินไปกับทีมการเงินการลงทุน Private Banking พร้อมบทวิเคราะห์ และบทสรุป ที่ตอบโจทย์ทางการเงินทุกรูปแบบ

See all

ผลิตภัณฑ์การลงทุน

พบกับผลิตภัณฑ์การลงทุนทุกรูปแบบที่จะต่อยอดมูลค่าทางการเงินของคุณ

การลงทุน

สินทรัพย์สภาพคล่อง

สินทรัพย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยไม่สูญเสียมูลค่ามาก สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทุน

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) คือลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ มีความเสี่ยงหลากหลายขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทุน

ตราสารหนี้

เป็นตราสารการเงินที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออก และผู้ถือตราสารหนี้ (หรือที่เรียกว่า “ผู้ลงทุน” )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทุน

ตราสารทุน

ตราสารทุน (Equity Instruments) เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทุน

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่มูลค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่ เรียกว่า สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทุน

ผลิตภัณฑ์ประกัน

การออมเป็นรากฐานสำคัญในการบริหารเงิน ที่ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสามารถวางแผนอนาคตให้เดินไปถึงเป้าหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม