แลกไมล์สะสมด้วยอัตราพิเศษ

*สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62* 

อีกหนึ่งทางเลือกสุดพิเศษที่ให้ท่านสามารถนำคะแนนสะสมไปแลกเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย (Royal Orchid Plus Mileage) ได้เร็วขึ้น

     
ประเภทการแลกไมล์  อัตราการใช้คะแนนสะสมแลกไมล์  ตัวอย่างการคำนวณ
อัตราการแลกไมล์พิเศษ 2.5 คะแนน (หรือเทียบเป็นยอดใช้จ่าย 25 บาท = 1 ไมล์) 2,500 คะแนน = 1,000 ไมล์
อัตราการแลกไมล์ปกติ 4 คะแนน (หรือเทียบเป็นยอดใช้จ่าย 40 บาท = 1 ไมล์) 4,000 คะแนน = 1,000 ไมล์

 

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัสของการบินไทย โปรดติดต่อ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788

 

เงื่อนไข: 

• รับคะแนนสะสม 2 คะแนน (ปกติ 1 คะแนน) ทุกการใช้จ่าย 20 บาทผ่านบัตร SCB FIRST (ทั้งนี้ยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมดังกล่าว ได้แก่ การใช้จ่ายที่ยกเลิกดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน การเบิกเงินสดล่วงหน้า รวมถึง Dee Jung Transfer ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดชำระค่าประมูลทะเบียนรถยนต์ ยอดชำระค่าภาษีอากรผ่านบัตร ยอดใช้บัตรแลกเงินสกุลต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ)

• การรับหรือโอนคะแนนสะสมระหว่างบัตรเครดิต สามารถกระทำได้เฉพาะระหว่างบัตร SCB FIRST บัตรหลักและบัตรเสริมซึ่งเปิดภายใต้บัตรหลักและอยู่ภายในวงเงินเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรับหรือโอนคะแนนสะสมกับบัตรเครดิตประเภทอื่นได้

• สิทธิ์ในการแลกไมล์พิเศษนี้ สำหรับผู้ถือบัตร SCB FIRST ที่มียอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรดังกล่าวตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62 ทั้งนี้ ยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมดังกล่าว ได้แก่ การใช้จ่ายที่ยกเลิกดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การซื้อกองทุน การเบิกเงินสดล่วงหน้า รวมถึง Dee Jung Transfer ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดชำระค่าประมูลทะเบียนรถยนต์ ยอดชำระค่าภาษีอากรผ่านบัตร ยอดใช้บัตรเพื่อแลกเงินสกุลต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ

• กำหนดคะแนนขั้นต่ำที่ใช้ในการแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย คือ 2,500 คะแนน หรือเท่ากับ 1,000 ไมล์

• สิทธิพิเศษ SCB FIRST MILEAGE PLUS ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด

• การแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทการบินไทยกำหนด