แลกไมล์สะสมด้วยอัตราพิเศษ

**สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567** 

    อีกหนึ่งทางเลือกสุดพิเศษที่ให้ท่านสามารถนำคะแนนสะสมไปแลกเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย (Royal Orchid Plus Mileage) ได้เร็วขึ้น

 

ประเภทการแลกไมล์

อัตราการใช้คะแนนสะสมแลกไมล์

ตัวอย่างการคำนวณ

อัตราการแลกไมล์

4 คะแนน (หรือเทียบเป็น ยอดใช้จ่าย 100 บาท) = 1 ไมล์

4,000 คะแนน = 1,000 ไมล์

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัสของการบินไทย โปรดติดต่อ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788

 

เงื่อนไข: 

1. รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาทผ่านบัตรเครดิต SCB FIRST ทั้งนี้ยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมดังกล่าว ได้แก่ รายการดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การซื้อกองทุน ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked (MCC 6211) ยอดชำระค่าภาษี อากร การประมูลทะเบียน การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ ยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิก

2. การให้คะแนนสะสม SCB Rewards สำหรับการใช้จ่ายหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต (MCC: 5300, 5310, 5331, 5411, 5422, 5451, 5499, 9751) และหมวดสถานีบริการน้ำมัน (MCC: 5541, 5542, 9752) และ M Point ของบัตรเครดิต SCB M สำหรับการใช้จ่ายหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต นอกเครือเดอะมอลล์ รวมยอดใช้จ่ายทุกหมวดข้างต้นทุกบัตรไม่เกิน 100,000 บาท/ท่าน/เดือน

3. ซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือเดอะมอลล์ ได้แก่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสาขา

4. รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB FIRST ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)* รวมถึงการใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์กับร้านค้าดังกล่าว ยังได้รับคะแนนสะสม SCB Rewards ตาม ปกติ ทั้งนี้หากใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB FIRST ที่เป็นสกุลเงินบาท ไม่ว่าผ่านช่องทางใดกับร้านค้าดังกล่าว จะไม่ได้รับคะแนนสะสม SCB Rewards 

*กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส เช็กเกีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ (รวมถึงเกาะโอลันด์) ฝรั่งเศส (รวมถึง เฟรนช์เกียนา กัวเดอลุป มาร์ตีนิก เรอูว์นียง แซ็ง-บาร์เตเลมี และมายอต) เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (รวมถึง อะซอรึช และ มาไดย์ร่า) โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน (รวมถึง หมู่เกาะคะแนรี เซวตา และเมลียา) สวีเดน สหราชอาณาจักร (รวมถึง ยิบรอลตา) ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ (รวมถึง สฟาลบาร์และยานไมเอน)

5. การรับหรือโอนคะแนนสะสมระหว่างบัตรเครดิต สามารถกระทำได้เฉพาะระหว่างบัตรเครดิต SCB FIRST บัตรหลักและบัตรเสริม ซึ่งเปิดภายใต้บัตรหลักและอยู่ภายในวงเงินเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรับหรือโอนคะแนนสะสมกับบัตรเครดิตประเภทอื่นได้

6. สิทธิ์ในการแลกไมล์พิเศษนี้ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB FIRST ที่มียอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรดังกล่าวตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมดังกล่าว ได้แก่ การใช้จ่ายที่ยกเลิกดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน การเบิกเงินสดล่วงหน้า รวมถึง Dee Jung Transfer ยอดชำระ ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ยอดชำระค่าประมูลทะเบียนรถยนต์ ยอดชำระค่าภาษีอากรผ่านบัตร ยอดใช้บัตรเพื่อแลกเงินสกุลต่างประเทศและยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ

7. กำหนดคะแนนขั้นต่ำที่ใช้ในการแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย คือ 2,500 คะแนน หรือเท่ากับ 1,000 ไมล์

8. สิทธิพิเศษ SCB FIRST MILEAGE PLUS ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด

9. การแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัทการบินไทยกำหนด