บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล

เอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับสมาชิก SCB FIRST ด้วยบริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล ที่คอยให้คำปรึกษาแบบครบวงจร พร้อมแนะนำการวางแผน การจัดสรรการลงทุน และแนะนำผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย เพื่อความได้เปรียบในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด อันเป็นประโยชน์สูงสุดของท่าน