SCB PRIVATE BANKING CLUB

เอกสิทธิ์แห่งความสำเร็จทางการเงินส่วนบุคคล ที่เราพร้อมคัดสรรบริการในทุกด้าน ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลก พร้อมสรรพด้วยกิจกรรมสุดพิเศษที่มอบความรื่นรมย์ได้ในทุกช่วงอายุ

ความภาคภูมิใจแห่งธนาคารไทยพาณิชย์

ศักดิ์ศรีแห่งสถาบันทางการเงินแห่งแรก ณ สยามประเทศ คือความภาคภูมิใจแห่งธนาคารไทยพาณิชย์ จากวันที่ "บุคคลัภย์" ได้ถือกําเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2447 (ร.ศ. 123) เปลี่ยนผ่านสู่ "บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุนจํากัด" เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 และก้าวหน้าอย่างมั่นคงเรื่อยมา จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" หรือ "Siam Commercial Bank Public Company Limited" และดำเนินการต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลาแห่งการดำเนินกิจการ ด้วยความภาคภูมิใจแห่งรางวัลเกียรติยศสำคัญอย่างต่อเนื่อง จาก..

เอกสิทธิ์แห่งความสําเร็จขั้นสูง

เอกสิทธิ์แห่งความสําเร็จขั้นสูง พร้อมนําท่านเข้าสู่เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ และก้าวข้ามสู่โลกแห่งความสําเร็จ

Our People

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน ด้วยความแข็งแกร่งของทีม Private Banker และ Equity Specialist ในการดูแลท่านอย่างเหมาะสม ประกอบกับการทํางานร่วมกันกับทีม Intelligence Investment Center: SCB CIO ที่ติดตามเศรษฐกิจมหภาคและวิเคราะห์ ตลาดเพื่อประมวลเป็นคําแนะนําที่เหมาะสมให้แก่ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ทุกโจทย์ทางการลงทุนได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษ เพื่อรองรับพลังแห่งความมั่งคั่งอย่างมั่นคง