เอกสิทธิ์แห่งความสำเร็จทางการเงินส่วนบุคคล

การบริหารสินทรัพย์นำมาซึ่งโอกาสแห่งความสำเร็จใจชีวิต เพราะเราเข้าใจทุกความต้องการทางการเงินของท่าน ทุกโจทย์จึงถูกยกระดับขึ้นสู่การบริหารสินทรัพย์เต็มศักยภาพแบบมืออาชีพของที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุนจากเรา สินทรัพย์ ความมั่งคั่ง ในวันนี้พร้อมเติบโตงอกเงยไม่สิ้นสุด

บริการที่ปรึกษาการลงทุน

บริการที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์จากบริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด

บริการกองทุนส่วนบุคคล

บริการกองทุนส่วนบุคคล ที่ท่านสามารถมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายการลงทุนได้ด้วยตัวท่านเอง ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

บริการผู้ดูแลบัญชีส่วนบุคคล

ผู้ดูแลบัญชีส่วนตัวที่พร้อมให้คำตอบทางการเงินที่เหมาะสมแด่ท่านด้วยการจัดสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่รับได้และติดตามผลการลงทุนอย่างใกล้ชิด นำเสนอภาพรวมของ Portfolio ผ่าน Consolidated Statement พร้อมแนะนำโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ

บริการให้คำแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในเชิงลึก

โดยทีมที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์ยาวนาน และมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสินทรัพย์ (Portfolio Management) สามารถให้คำปรึกษาทางการเงินและการวางแผนการลงทุน ครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภทได้ ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมคำแนะนำเพื่อให้ปรับกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม

บริการให้คําแนะนําการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

บริการให้คำแนะนำการลงทุนในสินค้า Commodity การลงทุนทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับความเข้าใจของท่าน

บริการสรรหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน

บริการสรรหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบโจทย์ทุกการลงทุน

บริการแนะนำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ให้คำแนะนำและปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมกับท่าน