รางวัลแห่งความสำเร็จ

ความภูมิใจกับรางวัลสำคัญอย่างต่อเนื่อง จาก Euromoney นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งยุโรป , Best Private Bank in Thailand จาก Finance Asia, Best Private Wealth Management Bank in Thailand จาก Alpha Southeast Asia และ Best Private Bank in Thailand จาก The Asset

ถือเป็นความภาคภูมิใจสำหรับเราที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งธนาคารมุ่งหวังที่จะให้บริการลูกค้าให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยผ่าน Private Banker ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษาทางการเงิน การวางแผนการลงทุน และการออมที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่าน

text

Awards

 • 2018  Best Private Banking in Thailand – The Asset, Finance Asia and Global Finance
 • 2017  Best Private Banking in Thailand – The Asset, Finance Asia, Asian Private Banker,  Global Finance, The Banker, The Asset and Euromoney
 • 2016  Best Private Banking in Thailand – The Asset, Asian Private Banker,  Global Finance and Euromoney
 • 2014  Best Private Bank in Thailand – The Banker, Euromoney and The Asset
 • 2013  Best Private Wealth Management Bank in Thailand – Alpha Southeast Asia
  Best Private Bank in Thailand – The Asset
 • 2012  Best Private Wealth Management Bank in Thailand – Alpha Southeast Asia
  Best Private Bank in Thailand – The Asset
 • 2011  Best Private Wealth Management Bank in Thailand – Alpha Southeast Asia
  Thailand’s Best Private Bank – Finance Asia
 • 2010  Best Private Wealth Management Bank in Thailand – Alpha Southeast Asia
 • 2009  Best Local Private Bank in Thailand – Euromoney
 • 2008  Thailand's Best Private Bank – Finance Asia