คะแนนสะสมพิเศษ

เพิ่มรางวัลและเพิ่มค่าให้กับทุกยอดการใช้จ่าย 

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62**

รับคะแนนสะสม X2 (เท่ากับ 2 คะแนน) สำหรับทุกการใช้จ่าย 20 บาท ผ่านบัตร SCB FIRST เพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษจาก SCB Rewards Catalog ได้มากขึ้นและพิเศษยิ่งขึ้นกับของรางวัลที่คัดสรรมาเฉพาะท่านสมาชิก

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแลกของรางวัล โปรดติดต่อ SCB FIRST Service Center  โทร. 02-777-7788 

 

1- Point Redemption 

เอกสิทธิ์ที่ยกระดับความสุขได้ทุกเดือน 

เอกสิทธิ์ใหม่เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับทุกการใช้จ่าย เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี ท่านสามารถใช้เพียง 1 คะแนนสะสม แลกรับบัตรกำนัล หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท/ปี สมัครง่าย ๆ ผ่าน SCB FIRST Service Center 02-777-7788 โดยใช้เพียง 60,000 คะแนน หรือ 1 คะแนน + 4,999 บาท 

 

SCB FIRST MILEAGE PLUS 

แลกไมล์สะสมด้วยอัตราพิเศษ

อีกหนึ่งทางเลือกสุดพิเศษที่ให้ท่านสามารถนำคะแนนสะสมไปแลกเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย (Royal Orchid Plus Mileage) ได้เร็วขึ้น

 

ประเภทการแลกไมล์ 
อัตราการใช้คะแนนสะสมไมล์                ตัวอย่างการคำนวณ
อัตราการแลกไมล์พิเศษ

2.5 คะแนน (หรือเทียบเป็นยอดใช้จ่าย 25 บาท = 1 ไมล์)  

2,500 คะแนน = 1,000 ไมล์

อัตราการแลกไมล์ปกติ

4 คะแนน (หรือเทียบเป็นยอดใช้จ่าย 40 บาท = 1 ไมล์)

4,000 คะแนน = 1,000 ไมล์

 

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย โปรดติดต่อ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788

เงื่อนไข: 

• รับคะแนนสะสม 2 คะแนน (ปกติ 1 คะแนน) ทุกการใช้จ่าย 20 บาทผ่านบัตร SCB FIRST (ทั้งนี้ยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมดังกล่าว ได้แก่ การใช้จ่ายที่ยกเลิกดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน การเบิกเงินสดล่วงหน้า รวมถึง Dee Jung Transfer ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดชำระค่าประมูลทะเบียนรถยนต์ ยอดชำระค่าภาษีอากรผ่านบัตร ยอดใช้บัตรแลกเงินสกุลต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ)

• การรับหรือโอนคะแนนสะสมระหว่างบัตรเครดิต สามารถกระทำได้เฉพาะระหว่างบัตร SCB FIRST บัตรหลักและบัตรเสริมซึ่งเปิดภายใต้บัตรหลักและอยู่ภายในวงเงินเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรับหรือโอนคะแนนสะสมกับบัตรเครดิตประเภทอื่นได้

• สิทธิ์ในการแลกไมล์พิเศษนี้ สำหรับผู้ถือบัตร SCB FIRST ที่มียอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรดังกล่าวตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62 ทั้งนี้ ยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมดังกล่าว ได้แก่ การใช้จ่ายที่ยกเลิกดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การซื้อกองทุน การเบิกเงินสดล่วงหน้า รวมถึง Dee Jung Transfer ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดชำระค่าประมูลทะเบียนรถยนต์ ยอดชำระค่าภาษีอากรผ่านบัตร ยอดใช้บัตรเพื่อแลกเงินสกุลต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ

• กำหนดคะแนนขั้นต่ำที่ใช้ในการแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย คือ 2,500 คะแนน หรือเท่ากับ 1,000 ไมล์

• สิทธิพิเศษ SCB FIRST MILEAGE PLUS ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด

• การแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทการบินไทยกำหนด