ที่จอดรถพิเศษและที่จอดรถในวันหยุดที่ธนาคารไทยพาณิชย์

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567**

ที่จอดรถในวันหยุดที่ธนาคารไทยพาณิชย์

• ภายในวันและเวลาทำการ สามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทุกสาขาทั่วประเทศ

• นอกเวลาทำการ สำหรับ 7 สาขาใจกลางเมือง สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น. สาขาบางลำพู สาขาเอกมัย สาขาตรีเพชร สาขาราชวงศ์ สาขาซอยทองหล่อ และ สาขานครสวรรค์ เฉพาะสาขาท่าแพ (เชียงใหม่) ใช้ บริการได้ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 22.00 น.

 

ที่จอดรถพิเศษ ณ ศูนย์การค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ

• ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์

• เซ็นทรัลเวิลด์

• เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

• เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

• เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

• เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ 

• ศูนย์การค้าเมกาบางนา

• อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ที่จอดรถพิเศษ ณ ศูนย์การค้าชั้นนำในต่างจังหวัด

• เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

• เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

• เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

• เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

• เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

• เซ็นทรัลพลาซา โคราช

• เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสตา

• เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 

 

เงื่อนไข: 

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB FIRST บัตรหลักเท่านั้น

2. ธนาคารสงวนสิทธิ์การใช้สิทธิประโยชน์ของ SCB FIRST สำหรับสมาชิกที่ยังคงยอดสินทรัพย์รวมกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

3. สมาชิกจะต้องแสดงสติกเกอร์จอดรถ SCB FIRST ที่ติดไว้บริเวณกระจกรถด้านหน้า และแสดงบัตรเครดิต SCB FIRST กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

4. สติกเกอร์จอดรถ SCB FIRST ไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้

5. กรณีที่สติกเกอร์สูญหาย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกสติกเกอร์ใบใหม่

6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้

7. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด