บริการฟิตเนส ณ โรงแรมและฟิตเนสคลับชั้นนำ

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566**

บริการฟิตเนส ณ โรงแรมและฟิตเนสคลับชั้นนำ

รับสิทธิ์ใช้บริการฟิตเนสเพื่อสุขภาพได้ทุกวันที่โรงแรม และฟิตเนสคลับชั้นนำในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

ฟิตเนสในกรุงเทพฯ

PHOTHALAI LEISURE PARK    โทร. 02-508-5111

SHERATON GRANDE SUKHUMVIT  โทร. 02-649-8121

 

WE FITNESS SOCIETY

- เมเจอร์ รัชโยธิน โทร. 02-515-3699

- เมเจอร์ เอกมัย โทร. 02-785-3939

- เมเจอร์ ปิ่นเกล้า โทร. 02-119-3399

- J Avenue ทองหล่อ โทร. 02-119-3309

- VIE Hotel โทร. 02-309-3939

- เอสพลานาด แคราย โทร. 02-591-3939

- เอสพลานาด รัชดา โทร. 02-640-3939

หมายเหตุ: เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ใช้บริการได้ 07.00 - 22.00 น.

 

ฟิตเนสในต่างจังหวัด

- ALPHA HEALTH CLUB PHUKET  โทร. 076-612-655-6

- FITNESS LIFESTYLE SURATTHANI  โทร. 080-837-4295

- CENTARA GRAND MIRAGE BEACH RESORT PATTAYA  โทร. 038-301-234

- CENTARA HOTEL HAT YAI  โทร. 074-352-222

- CENTARA HOTEL & CONVENTION CENTRE UDON THANI  โทร. 042-343-555

- FITNESS FIRST

    • CENTRAL KHONKAEN โทร. 043-288-433

    • CENTRAL CHONBURI โทร. 033-002-999

    • THE MALL KORAT โทร. 044-393-600

GYM FIT SPORTS CLUB SRIRACHA   โทร.097-224-9532

FORESTO FITNESS RAYONG  โทร. 098-818-8801

RATI LANNA RIVERSIDE SPA RESORT CHIANG MAI  โทร. 053-999-333

เงื่อนไข

1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB FIRST เฉพาะบัตรหลักที่คงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่10 ล้านบาทขึ้นไป

2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ฟิตเนสเฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น

3. เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น สามารถเลือกใช้สิทธิ์ที่ฟิตเนสใดก็ได้ 1 ครั้ง/ท่าน/วัน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

4. โปรดแสดงบัตรเครดิต SCB FIRST และบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าใช้บริการ

5. เงื่อนไขการใช้บริการฟิตเนส และการจำกัดจำนวนสิทธิ์/วันในแต่ละฟิตเนสคลับ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

6. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใด และไม่รับผิดชอบกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด

8. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการสิทธิประโยชน์นี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้

9. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด