บริการตู้นิรภัย

มั่นใจในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินที่ลํ้าค่าของท่านด้วย ความปลอดภัยที่เหนือกว่า พร้อมมอบส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับค่าเช่าตู้นิรภัย

หมายเหตุ: * สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB FIRST บัตรหลักที่คงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป * สงวนสิทธิ์การให้บริการตู้นิรภัย 1 ตู้/ท่าน * ตู้นิรภัยมีจำนวนจำกัด และให้บริการเฉพาะสาขาที่มีตู้นิรภัย