บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน

รวบรวมทุกความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการกับธนาคาร ทุกข้อมูลง่ายและฉับไวสมบูรณ์แบบในรายงานฉบับเดียว เพื่อให้การอัพเดทข้อมูลทางการเงินง่ายดาย สะดวก รวดเร็วดั่งใจ ทั้งยอดเงินฝากทุกประเภท และมูลค่าลงทุนในกองทุนทุกประเภท

หมายเหตุ:

* รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินจะจัดส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล

* มูลค่าบัญชีลงทุนในกองทุนรวมอาจคลาดเคลื่อน เมื่อมีการซื้อขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาปิดรอบบัญชี

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน