ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต

ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต ลูกค้า SCB FIRST รับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตไทยพาณิชย์ (1 บัตร/ปี ไม่รวมบัตรเดบิตพลัสทุกประเภท)

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB FIRST บัตรหลักที่คงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป