ขอแจ้งปรับค่าบริการการใช้ห้องรับรองของบัตร Priority Pass สำหรับกรณีใช้บริการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในการใช้บริการห้องรับรองของบัตร Priority Pass ผู้ให้บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING ในปัจจุบันนั้น เนื่องจากผู้ให้บริการบัตร Priority Pass ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าบริการห้องรับรองพิเศษ ธนาคารจึงขอแจ้งการเรียกเก็บค่าบริการ ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการไม่ตรงตามเงื่อนไขของเอกสิทธิ์ที่กำหนดไว้ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 1 ท่าน = 1 คะแนน + เงิน 1,050 บาท ในการเข้าใช้บริการดังกล่าว

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป