เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิต

บินฟรี ไป-กลับสายการบินภายในประเทศ

1 ที่นั่ง / 12 รอบบัญชีบัตร

คลิก

บริการห้องรับรองพิเศษ

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินภายในประเทศ* ตามเงื่อนไขที่ธนาคารและสนามบินกำหนด

คลิก

บริการเครื่องดื่มที่ Starbucks

บริการเครื่องดื่มที่ Starbucks 1 แก้วทุกเดือนตลอดทั้งปีเมื่อสมัครบัตร SCB PRIME*

คลิก

บริการฟิตเนส ณ ฟิตเนสคลับชั้นนำ

วันละครั้ง/ท่าน

คลิก

สิทธิอัพเกรด และส่วนลดพิเศษ ห้องพักโรงแรมชั้นนำในเครืออนันตรา และอวานีทั่วโลก

คลิก

คะแนนสะสมเร็วพิเศษ x2

คลิก

บริการผู้ดูแลบัญชี

คลิก

บริการวางแผนการลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอล

คลิก

กิจกรรมสัมมนาต่อยอดการลงทุนและธุรกิจ

คลิก

SCB INVESTMENT CENTER

คลิก

บริการข่าวสารข้อมูลทางการเงินการลงทุนผ่านเว็บไซต์

คลิก

บริการผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง

คลิก