เอกสิทธิ์ด้านการบริการ

1) บริการด่วนพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร เพียงรูดบัตร SCB PRIME ที่เครื่องกดรับบัตรคิว

2) ฟรีค่าธรรมเนียมบริการแจ้งเตือน SMS Alert แบบรายปี สำหรับบัญชีพร้อมเพย์ 1 บัญชีที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3) ฟรีค่าธรรมเนียมจ่ายบิล ผ่านช่องทางออนไลน์ SCB Easy Net หรือ SCB Easy Application 5 ครั้งแรก/เดือน (รวมทุกประเภทการชำระ)

 

เงื่อนไข

1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิก SCB PRIME ประเภทบัตรหลัก (‘สมาชิก’) ที่เปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น และคงเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

2. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

3. สำหรับการชำระบิลผ่านช่องทาง SCB Easy Net หรือ SCB Easy Application 5 ครั้งแรกต่อเดือน หากรายการใดมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต SCB PRIME ที่ใช้ในการชำระบิลภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินที่ค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น

4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า