เอกสิทธิ์ด้านการบริการ

บริการด่วนพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร เพียงรูดบัตร SCB PRIME ที่เครื่องกดรับบัตรคิว

เงื่อนไข

1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิก SCB PRIME ประเภทบัตรหลัก (‘สมาชิก’) ที่เปิดใช้งานบัตรแล้วเท่านั้น และคงเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

2. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า