เพราะความสำเร็จแรกในชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย

SCB PRIME ขอแสดงความยินดี และต้อนรับท่านเข้าสู่อีกระดับของความภาคภูมิ ด้วยเอกสิทธิ์พิเศษรอบด้านแห่งการใช้ชีวิตที่มาพร้อมกับเอกสิทธิ์สู่ความมั่งคั่ง เพื่อเติมเต็มเป้าหมายความสำเร็จทางการเงินที่ไม่หยุดนิ่ง สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากรวม และ/หรือการลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนตั้งแต่ 2-9.99 ล้านบาท