LOADING...

อัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ลดต้นลดดอก
เริ่มต้นที่ MRR + 4.70% = 12.00% ต่อปี*

ผ่อนสบายๆ เลือกจำนวนงวดผ่อน ได้เองตามที่จ่ายไหว

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 6, 12, 18, 24, 36, 48 หรือสูงสุด 60 เดือน**

ผ่อนดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่
หมื่นละ 2 บาท/วัน* เท่านั้น

หรือค่างวดเพียง หมื่นละ 340 บาท/เดือน*

*คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+4.70% = 12% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 36 เดือน (MRR ตามประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566 = 7.30% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย บนเว็บไซต์ของธนาคาร) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

** ระยะเวลาชำระคืนสินเชื่อสูงสุดขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากธนาคาร