คำถามที่พบบ่อย

UPเงินทันใจ คืออะไร?

UPเงินทันใจ เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ประเภทวงเงินหมุนเวียน สำหรับบุคคลธรรมดา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ หรือใช้ลงทุนในกิจการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ลดต้นลดดอก

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์สมัครสินเชื่อ UPเงินทันใจ มีอะไรบ้าง?
  1. ผู้ประกอบการ ที่เป็นเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20-60 ปี*
  2. ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ SCB
  3. ใช้บริการแอป SCB EASY
  4. มีการผูกบัญชียืนยันอีเมลกับ แอป SCB EASY

*การเบิกใช้วงเงินตามเงื่อนไขการให้บริการ ระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของลูกค้าแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี

อยากสมัครสินเชื่อ UPเงินทันใจ ต้องทำอย่างไร?

ธนาคารจะส่งคำเชิญในการสมัครสินเชื่อ UPเงินทันใจ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของทาง SCB เช่น Line Connect, แอป SCB EASY เป็นต้น ลูกค้าสามารถคลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครผ่านแอป SCB EASY หรือหากเป็นลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่แอป SCB EASY ภายใต้เมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต” หลังจากกดเข้าไปแล้วก็จะพบกับหน้ารวมสินเชื่อและให้เลือก “สินเชื่อ UPเงินทันใจ” กดเข้าไปสมัครได้เลย

UPเงินทันใจ สมัครได้จากช่องทางไหนบ้าง?

UPเงินทันใจ สามารถสมัครได้ผ่านแอป SCB EASY เท่านั้น

UPเงินทันใจ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

UPเงินทันใจ เป็นสินเชื่อออนไลน์ที่สมัครได้ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิกผ่านแอป SCB EASY ผู้สมัครไม่ต้องยื่นหรือ อัปโหลดเอกสารใดๆ เพิ่มเติม

UPเงินทันใจ สามารถกู้สูงสุดได้เท่าไหร่?

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท* โดยลูกค้าสามารถเบิกใช้วงเงินได้สูงสุด 5 แสนบาทต่อครั้ง/วัน

*เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย UPเงินทันใจ เท่าไหร่?

อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ลดต้นลดดอก เริ่มต้นที่ MRR* + 4.70 = 12.00% ต่อปี

- สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ** อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ MRR + 20.63 = 27.93% ต่อปี

- สำหรับลูกค้าธุรกิจรายย่อย*** อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 28% ต่อปี

*MRR ตามประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566 = 7.30% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

**ลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการ หมายถึง ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจและได้รับอนุมัติสินเชื่อ UPเงินทันใจ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

***ลูกค้าธุรกิจรายย่อย หมายถึง ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ UPเงินทันใจ ต่ำกว่า 100,000 บาท

UPเงินทันใจ สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้ไหม?

ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 6, 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ที่ระบบคำนวณสำหรับแต่ละท่าน

UPเงินทันใจ มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ?

หมดกังวลเรื่องค่าธรรมเนียม UPเงินทันใจ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน กรณีชำระโดยหักบัญชี SCB และชำระผ่านแอป SCB EASY

การเบิกเงินจาก UPเงินทันใจ ทำอย่างไร?

โอนเงินที่ขอเบิกในแต่ละครั้งเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของลูกค้าที่เปิดไว้กับ SCB ที่ระบุอยู่ในหน้าจอในขณะทำรายการผ่าน แอป SCB EASY

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สามารถติดต่อได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

สามารถเลือกวันชำระเงิน UPเงินทันใจ ได้อย่างไร?

ลูกค้าสามารถเลือกวันที่สะดวกผ่อนจ่ายได้ด้วยตนเองก่อนการเบิกใช้วงเงินครั้งแรก โดยสามารถเลือกวันได้เป็น ทุกวันที่ 1 หรือ 16 หรือ 28 ของเดือน

วิธีชำระเงินสินเชื่อ UPเงินทันใจ

ลูกค้าต้องเลือกบัญชีเพื่อใช้บริการหักชำระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ ธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากตามรอบระยะเวลาผ่อนชำระ

หรือหากต้องการชำระก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ ลูกค้าสามารถชำระได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB EASY โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

หรือ สแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่านธนาคารอื่น หรือที่จุดบริการรับชำระเงิน ได้แก่ The Mall, Big C, Lotus และแอป Shopee Pay Wallet โดยมีค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับช่องทางที่เลือกชำระ

ลูกค้าต้องการปิดยอดหนี้ทั้งหมด สามารถทำได้เลยหรือไม่?

ทำได้ โดยเข้าไปกดจ่ายที่แอป SCB EASY เลือกแถบ ปิดยอด

หากลูกค้าต้องการชำระเงินสินเชื่อเพิ่มเติมบางส่วน จำเป็นต้องจ่ายค่างวดในวันครบกำหนดชำระอีกหรือไม่?

ลูกค้าสามารถชำระได้ผ่านแอป SCB EASY หรือสแกน QR Code ที่ได้มาจากแอป SCB EASY ชำระตามช่องทางต่างๆ ที่ธนาคารกำหนด โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

1. กรณีชำระคืนสินเชื่อก่อนเวลา 23.00 น. ของวันที่สรุปยอดรายการ ธนาคารจะนำเงินที่ชำระคืนไปหักยอดหนี้คงค้างของลูกค้าตามลำดับที่ธนาคารกำหนด และเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะตัดเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้า ตามจำนวนระบุไว้ในใบแจ้งยอดรายการตามงวดปกติ

2. กรณีชำระคืนสินเชื่อหลังเวลา 23.00 น. ของวันที่สรุปยอดรายการ ธนาคารจะนำเงินที่ชำระคืนบางส่วนไปหักยอดหนี้ที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดรายการ โดยระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะตัดเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้า เพิ่มเติมจนกว่าจะครบถ้วนตามจำนวนยอดหนี้ที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดรายการ

ทั้งนี้ ลูกค้าควรตรวจสอบรายการชำระคืนสินเชื่อเพิ่มเติมให้ถูกต้องก่อนการทำรายการ เนื่องจากธนาคารไม่สามารถทำรายการคืน หรือยกเลิกการทำรายการชำระคืนสินเชื่อได้

ยอดที่ลูกค้าชำระเกินจากยอดที่เรียกเก็บ เช่น ใน Statement เรียกเก็บ 340 บาท ลูกค้าชำระมา 400 บาท จะเกิดอะไรขึ้น?

จะนำไปตัดตามยอดที่เรียกเก็บคือ 340 บาท และอีก 60 บาทจะนำไปหักชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยคงค้าง (ถ้ามี) และตัดเงินต้นตามลำดับ โดยเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระในงวดถัดไป ลูกค้าจะต้องผ่อนชำระตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดรายการ

ยอดเงินที่ชำระเกินลูกค้าสามารถถอนออกจาก UPเงินทันใจ ได้ด้วยตนเองหรือไม่?

ลูกค้าไม่สามารถถอนยอดที่ชำระเกินได้ ทั้งนี้ยอดดังกล่าวจะถูกนำไปหักชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยคงค้าง (ถ้ามี) และเงินต้นตามลำดับ ซึ่งจะกลับมาเป็นวงเงินให้กู้ต่อได้ใหม่

ต้องการสอบถามข้อมูลประวัติการชำระเงินต้องทำอย่างไร?

สามารถดูประวัติการชำระเงิน ได้ที่ แอป SCB EASY หรือสอบถาม SCB Call Center โทร. 02-777-7777

การคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ย, เบี้ยปรับ, เบี้ยผิดนัดเป็นอย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ จะคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุใน สัญญา + ส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี สำหรับลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการ (อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด (MRR*+20.63%) +ส่วนเพิ่ม3%) = 30.93% ต่อปี และสำหรับลูกค้าธุรกิจรายย่อย สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ (*MRR ตามประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566 = 7.30% ต่อปี ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย MRR ล่าสุด ได้จากประกาศอัตราดอกเบี้ยบนเว็บไซต์ของธนาคาร)