banner-wholesale-service.jpg

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สายวาณิชธนกิจของธนาคารไทยพาณิชย์มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของลูกค้าและยกระดับความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น ประสบการณ์อันยาวนานของเราในฐานะที่ปรึกษาด้านกลยุทธทางการเงิน จะช่วยนำให้ลูกค้าของเราไปสู่ความเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม

บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

 

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในหลายภาคธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญโดดเด่นในการเป็นที่ปรึกษาด้านควบรวมกิจการและที่ปรึกษาทางการเงินด้านอื่นๆ เช่น การทำ Leveraged Buyouts (LBOs) การหาผู้ร่วมทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ การร่วมทุน (Joint Ventures) การซื้อขายกิจการ (Acqyusutuibs abd Divestitures) การแยกขายธุรกิจ (Spin offs) การให้คำปรึกษาในการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กรรมการหรือพนักงาน (ESOP) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (Tender Offers) และการปรับโครงสร้างทางธุรกิจอื่นๆ

ด้วยประสบการณ์ ศักยภาพด้านตลาดทุนและการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่เรามีช่องทางการจำหน่ายผ่านสาขาของธนาคารที่มีทั่วประเทศ ทำให้เรามีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะสามารถเสนอกลยุทธ์ทางการเงินให้ลูกค้าได้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งในฐานะธนาคารชั้นนำที่ให้บริการด้านการเงินอย่างครบวงจร เรามีประสบการณ์ที่กว้างขวางและครอบคลุมในการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการในด้านการเงินของเรา

121109-ibd-product1.jpg

การให้บริการด้านตลาดทุน

 

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ประสบความสำเร็จในธุรกรรมที่สำคัญในด้านตลาดทุนหลายธุรกรรมด้วยกัน โดยเฉพาะการระดมทุนให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งล้วนเป็นธุรกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์ยาวนานในตลาดทุนทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการให้บริการทางด้านตลาดทุนแก่ลูกค้า แม้จะเป็นธุรกรรมที่ซับซ้อน หรือธุรกรรมภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวนก็ตาม

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นที่ปรึกษาในการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยมีมูลค่ารวมในการเสนอขายหลักทรัพย์มากกว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งในและต่างประเทศ นับตั้งแต่ปี 2548 ยกตัวอย่างเช่น การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) การเสนอขายกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ หรือ Prime Office Leasehold Property Fund (POPF) และการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควบ 2 ตลาดครั้งแรกของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ในตลาดไทย และสิงคโปร์

ด้วยประสบการณ์และผลงานที่น่าเชื่อถือในการเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่อประชาชน ทำให้เราเป็นหนึ่งในการเป็นที่ปรึกษาในธุรกรรมประเภทนี้ ด้วยมูลค่าการเสนอขายรวมกว่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2548

ด้วยประสบการณ์การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 1,100 แห่งและสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ที่กว้างขวางกับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้บริการด้านการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมอย่างทื่ไม่มีใครทัดเทียม

 

121109-ibd-product2.jpg