ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

แจ้งยกเลิกการให้บริการ SCB เติมเงินทันใจ (การเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือผ่าน USSD*779)

 

 

เรื่อง แจ้งยกเลิกการให้บริการ SCB เติมเงินทันใจ (การเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือผ่าน USSD*779)

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

 

               ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ให้บริการ SCB เติมเงินทันใจ โดยการเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือผ่านช่องทาง USSD*779 นั้น

 

               ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในปัจจุบันธนาคารมีช่องทางการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หลายช่องทาง และเป็นช่องทางที่มีความใกล้เคียงกับการเติมเงินผ่าน USSD*779 ดังนั้นธนาคารจึงขอแจ้งยกเลิกการให้บริการ SCB เติมเงินทันใจ ผ่าน USSD *779 ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของธนาคาร ซึ่งมี 4 ช่องทางดังต่อไปนี้

 

  1. เติมเงินผ่านระบบ Mobile Application - SCB Easy Application
  2. เติมเงินผ่านระบบ Internet - SCB Easy Net
  3. เติมเงินผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM)
  4. เติมเงินผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)

 

               หากท่านมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Call center 02-777-7777

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และธนาคารใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ไว้วางใจใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา

 

 

               ขอแสดงความนับถือ

               ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)