ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย จัดอบรมหลักสูตรวิชาการ “CLMVT Banker's Leadership Program” ครั้งที่ 1

 

 

 

1510633745082.jpg

 

               ดร.วิรไท สันติประภพ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายปรีดี  ดาวฉาย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นประธานการประชุมเปิดหลักสูตร "CLMVT Banker's Leadership Program" ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินของกลุ่มประเทศ CLMVT ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจการเงินอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนพัฒนาระบบการเงินในประเทศของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินและหน่วยงานเศรษฐกิจการเงินของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV