ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ธนาคารไทยพาณิชย์ขอยืนยันความปลอดภัยในการให้บริการ ATM แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด

 

            ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลทาง social media เกี่ยวกับเรื่องเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ถูก skimming นั้น ธนาคารขอเรียนว่า กลุ่มธนาคารที่เป็นสมาชิกของชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็ม สมาคมธนาคารไทยนั้น ได้มีความร่วมมือกันในเรื่องของข้อมูลในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจจะเกิดการ skimming เครื่อง ATM ของธนาคารสมาชิกทุกธนาคาร โดยเราจะมีการแชร์ข้อมูลให้ธนาคารสมาชิกได้รับทราบ เพื่อหาทางป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เช่น การอายัดและเปลี่ยนบัตรให้กับลูกค้า เป็นต้น โดยจะไม่มีการนำข้อมูลภายในชมรมฯ เผยแพร่ออกไปยังหน่วยงานอื่น หรือภายนอกธนาคาร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความไม่เชื่อมั่นในการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ได้

 

            ธนาคารขอเรียนลูกค้าและประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวว่า ในกรณีนี้ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับลูกค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ธนาคารมีระบบในการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง ATM อย่างใกล้ชิด และมีมาตรการในการเตือนและป้องกันที่รวดเร็วบนความปลอดภัยขั้นสูงสุด รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าของธนาคารเป็นอย่างดี ในกรณีที่ลูกค้าของธนาคารเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการ skimming ของกลุ่มมิจฉาชีพ ธนาคารให้ความสะดวก ความคุ้มครองและรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่

 

            ธนาคารขอยืนยันที่จะดูแลและให้บริการลูกค้าด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด ขอให้ลูกค้าทุกท่านเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ดังเดิม หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 777 7777