ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “Winning the Change in Consumer Industry” เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Corporate Segment)

 

 


               ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “Winning the Change in Consumer Industry” เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Corporate Segment) พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและแนะแนวทางผู้ประกอบการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมี คุณศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Segment - Thai 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้เกียรติต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณรัชนี จณะวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด คุณธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์และความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท ลาซาด้า จำกัด และคุณทวี พูนลาภมงคล ผู้อำนวยการอาวุโส Transactional Banking Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจาก คุณปราณิดา ศยามานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส อีไอซี ในหัวข้อ “ถอดหน้ากากผู้บริโภคยุค 4.0.” กับบทวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในประเทศไทยพร้อมแนวโน้มและวิธีการจับจ่ายสินค้าในอนาคตของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติดำเนินรายการโดย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดการตลาดภาพลักษณ์องค์กร งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท