ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันในการให้บริการ SCB Easy Application 3.0 และยกเลิกการปิดระบบ SCB Easy Application และ SCB Easy Net

 

 

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ SCB Easy Application / SCB Easy Net

 

          ตามที่ธนาคารประกาศปิดระบบ SCB Easy Application และ SCB Easy Net ของธนาคารเป็นการชั่วคราวโดย ธนาคารจะปิดระบบ SCB Easy Application ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 20:00 น. - วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:00 น. และ ระบบ SCB Easy Net ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 20:00 น. - วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:00 น. นั้น

 

         ธนาคารขอแจ้งยกเลิกการปิดระบบ SCB Easy Application และ SCB Easy Net ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น เนื่องจาก ธนาคารเปลี่ยนแปลงวันเปิดให้บริการ SCB Easy Application 3.0 จากเดิมวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เป็น วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถใช้งาน SCB Easy Application ได้ทุกฟังก์ชั่นเหมือนเดิมทุกประการ

 

         อย่างไรก็ตาม หากธนาคารจะปิดระบบ SCB Easy Application และ SCB Easy Net เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการระบบ SCB Easy Application 3.0 ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 นั้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนให้บริการอีกครั้งหนึ่ง

 

          ทั้งนี้ หลังจากการเปิดให้บริการในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 การจัดการบัญชีในการทำธุรกรรม วงเงิน และข้อมูลต่าง ๆ ใน SCB Easy Application และ SCB Easy Net จะถูกบริหารจัดการแยกกัน นอกจากนี้ ในการให้บริการ SCB Easy Application 3.0 นี้ลูกค้าจะยังไม่สามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ได้

 

  1. นำ User/Password ของ SCB Easy Net มา Register ใน SCB Easy Application ใหม่
  2. สมัครบริการ Easy Bill และ e-Bill
  3. แลกของรางวัลบัตรเครดิต ผ่าน Application
  4. สับเปลี่ยนกองทุน การตั้งเวลาซื้อขาย และยกเลิกการตั้งเวลา
  5. ใช้ SCB Easy Application  เพื่อ Delete Account ที่ผูกไว้
  6. เรียกดูบัญชีประเภทเผื่อเหลือ เผื่อขาดเผื่อเรียก (Flexible Fixed)
  7. บัญชีตั๋วแลกเงิน
  8. เรียกดูประเภทการทำรายการโอน เติม จ่าย อย่างใดอย่างหนึ่ง
  9. ตั้งรายการโอนเงินเข้าบัญชีใด ๆ ไว้ล่วงหน้า

 

         โดยการบริการดังกล่าวข้างต้นนี้ ธนาคารจะพัฒนาให้ใช้ได้ และแจ้งให้กับลูกค้าทราบต่อไป

 

 

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)