ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ไทยพาณิชย์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

 

 

 

thai-pvd-fund_650px.jpg

 

 

             ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในบริการรับฝากทรัพย์สิน และมีระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัย พร้อมทั้งสามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริการได้อย่างรัดกุมและโปร่งใส ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับนวัตกรรมการลงทุนใหม่ๆอย่างต่อเนื่องมาให้บริการกับลูกค้า โดยมี นายพิพัฒน์ อัสสมงคล (ที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายบริการธุรกรรมการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ และ นายกนก ทองเผือก (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมพิธีลงนาม งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)