ความภาคภูมิใจของพนักงาน

เธียร เพชลีฬหะ Executive Officer
ธนาคารไทยพาณิชย์ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกเหนือจากการทำงานในบริเวณสำนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน อย่างเช่น Fitness center ห้องโยคะ ห้องคาราโอเกะ สนามฟุตบอล โต๊ะปิงปอง และโต๊ะสนุกเกอร์ ซึ่งทำให้พนักงานมีกิจกรรมให้ผ่อนคลายจากการทำงานอย่างสะดวกสบาย และมีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
เธียร เพชลีฬหะ
อรจิรา รัตนไตรมงคล
ภานุ ภานุภาพ
พีร พนิตพล
จิตตินันท์ ชาติสีหราช
ภูมิพงศ์ พานิช
ธนิก ธราวิศิษฏ์
วรรณธิดา พิริยเลิศศักดิ์
เขมรินทร์ วรวัฒน์นิธิกร
ธนา เหลืองรัชพันธุ์