รับส่วนลดเงินจอง 5% พร้อมรับเพิ่มสูงสุด 50,000 คะแนน
เมื่อชำระเงินจองโครงการของแสนสิริผ่านบัตร