SCB Bankrate

สกุลเงินขายซื้อ
USD31.4730.77
HKD4.103.82
JPY30.0628.35
EUR39.3437.99
CNY5.274.58
ประเภทเงินฝากอัตรา %
Saving0.50
Current0.00
Fixed12Months<10m1.40
Fixed12Months>=10m1.40
Fixed24Months1.45
Fixed36Months1.60
ประเภทสินเชื่ออัตรา %
MLR6.025
MOR6.870
MRR7.370
 
 
 
at 19-04-2018 14:10More

ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ

อิสรภาพใหม่... บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณทำธุรกรรมการเงินผ่าน อินเทอร์เน็ตภายใต้ระบบ ความปลอดภัยสูงสุด แล้วคุณจะพบกับทางด่วนสู่ ธนาคาร... ในคลิกเดียว

Business Net

ธุรกิจง่ายขึ้น เหมือนอยู่ในธนาคาร

  • เรียกดูข้อมูลบัญชี
  • บริการโอนเงิน/ชำระเงิน
  • บริการรับและจัดการข้อมูลส่วนตัวรายงาน
  • บริการข้อมูลทางการเงิน

Trade

แล้วทุกเรื่องธุรกิจ Import-Export ของคุณก็วางใจได้... ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่สะดวก รวดเร็วในการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศ แค่คลิก www.scbtrade.com

FX Online

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมเกาะติด ความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยน แบบ Real Time ให้คุณรู้ทัน รู้จริง ทุกสถานการณ์