SCB Bankrate

สกุลเงินขายซื้อ
USD31.7731.07
HKD4.153.88
JPY30.4428.73
EUR39.6038.24
CNY5.264.57
ประเภทเงินฝากอัตรา %
Saving0.50
Current0.00
Fixed12Months<10m1.40
Fixed12Months>=10m1.40
Fixed24Months1.45
Fixed36Months1.60
ประเภทสินเชื่ออัตรา %
MLR6.025
MOR6.870
MRR7.370
 
 
 
at 20-02-2018 15:09More

ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ

อิสรภาพใหม่... บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณทำธุรกรรมการเงินผ่าน อินเทอร์เน็ตภายใต้ระบบ ความปลอดภัยสูงสุด แล้วคุณจะพบกับทางด่วนสู่ ธนาคาร... ในคลิกเดียว

Business Net

ธุรกิจง่ายขึ้น เหมือนอยู่ในธนาคาร

  • เรียกดูข้อมูลบัญชี
  • บริการโอนเงิน/ชำระเงิน
  • บริการรับและจัดการข้อมูลส่วนตัวรายงาน
  • บริการข้อมูลทางการเงิน

Trade

แล้วทุกเรื่องธุรกิจ Import-Export ของคุณก็วางใจได้... ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่สะดวก รวดเร็วในการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศ แค่คลิก www.scbtrade.com

FX Online

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมเกาะติด ความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยน แบบ Real Time ให้คุณรู้ทัน รู้จริง ทุกสถานการณ์