SCB Bankrate

สกุลเงินขายซื้อ
USD35.1634.46
HKD4.624.34
JPY31.9430.35
EUR37.6036.27
CNY5.374.69
ประเภทเงินฝากอัตรา %
Saving0.50
Current0.00
Fixed12Months<10m1.40
Fixed12Months>=10m1.40
Fixed24Months1.45
Fixed36Months1.60
ประเภทสินเชื่ออัตรา %
MLR6.275
MOR7.120
MRR7.620
 
 
 
at 28-02-2017 19:34More

ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ

อิสรภาพใหม่... บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณทำธุรกรรมการเงินผ่าน อินเทอร์เน็ตภายใต้ระบบ ความปลอดภัยสูงสุด แล้วคุณจะพบกับทางด่วนสู่ ธนาคาร... ในคลิกเดียว

Business Net

ธุรกิจง่ายขึ้น เหมือนอยู่ในธนาคาร

  • เรียกดูข้อมูลบัญชี
  • บริการโอนเงิน/ชำระเงิน
  • บริการรับและจัดการข้อมูลส่วนตัวรายงาน
  • บริการข้อมูลทางการเงิน

Trade

แล้วทุกเรื่องธุรกิจ Import-Export ของคุณก็วางใจได้... ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่สะดวก รวดเร็วในการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศ แค่คลิก www.scbtrade.com

FX Online

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมเกาะติด ความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยน แบบ Real Time ให้คุณรู้ทัน รู้จริง ทุกสถานการณ์