ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

pnb_oth.jpg

เช็คและตู้นิรภัย

เช็คธนาคาร (Manager's Cheque)

จุดเด่นบริการ
 • สะดวกทั้งผู้สั่งจ่าย มั่นใจทั้งผู้รับ กับการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คธนาคาร
 • มีเงินแน่นอน
 • ไม่มีวันหมดอายุ
 • ไม่จำกัดวงเงิน
จุดเด่นบริการ
 • อัตราค่าธรรมเนียม
 • 25 บาท/ฉบับ

เช็คของขวัญ (Gift Cheque)

จุดเด่นบริการ
 • รูปแบบสวยงาม
 • ใช้แทนของขวัญวาระต่างๆ
 • ขึ้นเงินได้ทุกสาขา
อัตราค่าธรรมเนียม

20 บาท/ฉบับ

บริการถอนเงินด้วยเช็คต่างสาขา ( Inter-Branch Cheque Withdrawal)

สะดวก รวดเร็ว ทราบผลทันทีที่นำเช็ค ไปเบิกเงินสดหรือ เข้าบัญชีต่างสาขา

อัตราค่าธรรมเนียม
 • เช็คต่างสำนักงานในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน: หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท
 • เช็คต่างท้องถิ่น: หมื่นละ 20 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท บวกค่าธรรมเนียมสื่อสาร 20 บาท

ตู้นิรภัย (Safe Deposit Locker)

มั่นใจกับบริการเช่าตู้นิรภัย ที่เลือกได้หลากหลายขนาดและราคา เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ในการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของคุณ

 

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ

หัวข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย

ก. ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ตู้นิรภัย
- เป็นบริการให้เช่าตู้ เพื่อเก็บของมีค่าต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยและมั่นคง มีหลายขนาดที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ทุกสาขาของธนาคารที่มีตู้นิรภัย

เงื่อนไขบริการ
- ลูกค้าที่ขอใช้บริการตู้นิรภัย ต้องให้ความยินยอมกับธนาคารเพื่อหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ /บัญชีเดินสะพัด หรือ บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบอัตโนมัติ
- ตู้ขนาดใหญ่ และตู้ขนาดใหญ่พิเศษ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า Private Banking และ First (SCB First Privilege Banking) เท่านั้น

 

 

ข. ค่าบริการตู้นิรภัย

ตามประกาศ : อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ ในหมวด ค. (เบ็ดเตล็ด) ค่าบริการอื่น ๆ >> กลุ่มเบ็ดเตล็ด 1. >>ค่าบริการเช่าตู้นิรภัย(ให้แนบลิงค์ตามประกาศค่าบริการเช่าตู้นิรภัย)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.scb.co.th/stocks/media/ratesfees/fee-t3-c9-130905.pdf

  

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg
สมัครรับข่าวสาร
ชื่อ
*กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล
*กรุณากรอกนามสกุล
อีเมล
*กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*อีเมลนี้ลงทะเบียนแล้ว
สมัครรับข่าวสาร
กรุณาเลือกข้อมูลข่าวสารที่ท่านสนใจ
*กรุณาเลือกข้อมูล
ยกเลิกการรับข่าวสาร
send
cancel
loading1.gif