ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

เช็คธนาคาร

เช็คธนาคาร (Manager's Cheque)

จุดเด่นบริการ
 • สะดวกทั้งผู้สั่งจ่าย มั่นใจทั้งผู้รับ กับการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คธนาคาร
 • มีเงินแน่นอน
 • ไม่มีวันหมดอายุ
 • ไม่จำกัดวงเงิน
จุดเด่นบริการ
 • อัตราค่าธรรมเนียม
 • 25 บาท/ฉบับ

เช็คของขวัญ (Gift Cheque)

จุดเด่นบริการ
 • รูปแบบสวยงาม
 • ใช้แทนของขวัญวาระต่างๆ
 • ขึ้นเงินได้ทุกสาขา
อัตราค่าธรรมเนียม

20 บาท/ฉบับ

บริการถอนเงินด้วยเช็คต่างสาขา ( Inter-Branch Cheque Withdrawal)

สะดวก รวดเร็ว ทราบผลทันทีที่นำเช็ค ไปเบิกเงินสดหรือ เข้าบัญชีต่างสาขา

อัตราค่าธรรมเนียม
 • เช็คต่างสำนักงานในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน: หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท
 • เช็คต่างท้องถิ่น: หมื่นละ 20 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท บวกค่าธรรมเนียมสื่อสาร 20 บาท

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg