ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ประกันสินเชื่อรถยนต์


แบบที่ 1 จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ รวมคุ้มครองอุบัติเหตุและโรคร้ายแรง

  • คุ้มครองสินเชื่อ–1 จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ (คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
  • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม “การประกันภัยอุบัติเหตุพลัส”
  • สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรคร้ายแรงกลุ่ม

แบบที่ 2 จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ และคุ้มครองอุบัติเหตุ

  • คุ้มครองสินเชื่อ–1 จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ (คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
  • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม “การประกันภัยอุบัติเหตุพลัส”

แบบที่ 3 จำนวนเงินเอาประกันภัยลดหลั่น

  • คุ้มครองสินเชื่อ–2 (คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)             
  • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม “การประกันภัยอุบัติเหตุพลัส”

 

[[tab-in-page]]

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg