ขั้นตอนการสมัคร SMS Alert ผ่านทาง SMS

sms-alert_06.jpg sms-alert_07.jpg sms-alert_08.jpg sms-alert_09.jpg

การสมัครดังกล่าวท่านจะได้รับประเภทการแจ้งเตือนดังนี้
 • SMS แจ้งเตือนด้วยข้อความภาษาไทย
 • ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ทุกสัปดาห์ เวลา 7.00 น.
 • สำหรับบัญชีออมทรัพย์ / เดินสะพัด
  • รายการ ฝาก/ถอน/โอน/ชำระเงิน ตั้งแต่ 5,000 บาท
 • การแจ้งเตือนสำหรับบัตรเครดิต
  • รูดซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต > 5,000 บาท
  • เบิกเงินสดล่วงหน้า > 5,000 บาท
  • แจ้งเตือนการชำระเงินล่วงหน้า 3 วัน
 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายการแจ้งเตือนได้ที่ 027777777 หรือ SCB Easy Net

หมายเหตุ:
 1. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ส่ง SMS สมัครบริการ จะต้องเป็น หมายเลขเดียวกันกับที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร ณ ตอนเปิดบัญชี
 2. วิธีนี้เฉพาะลูกค้า AIS, TRUE Move และ DTAC เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมในการส่ง SMS สมัครใช้บริการ 3 บาท/ครั้ง
  • - โทรศัพท์มือถือแบบรายเดือน จะคิดค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
  • - โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน จะถูกหักค่าธรรมเนียมทันทีจากยอดเงินที่มีในโทรศัพท์มือถือ
 3. เปลี่ยนแปลงประเภทการแจ้งเตือนหรือสมัครเพิ่ม โทร 02-777-7777 หรือ login ที่ www.scbeasy.com
 4. บัญชีที่สมัครใช้บริการจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือเดินสะพัดประเภทบุคคลธรรมดา ที่เป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น และสามารถส่ง SMS เพื่อสมัครใช้บริการได้ครั้งละ 1 บัญชี
 5. การสมัคร SMS ผ่านทาง SMS นี้ สำหรับบัญชีที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการเท่านั้น

 


ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง