ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

บริการธนาคารทางโทรศัพท์

ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้หลากหลาย โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร ไม่ว่าจะ สอบถามยอดเงิน โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ เติมเงินโทรศัพท์มือถือ บริการด้านบัตรเครดิต สอบถามราคา NAV บริการกองทุนเปิด สั่งซื้อสมุดเช็ค ผ่านทางโทรศัพท์แบบกดปุ่มที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 2777 7777 ใช้ได้ทั่วประเทศ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

[[tab-in-page]]

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg