ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ตารางเปิดเผยข้อมูล บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCB Easy Net และ SCB Easy Application)

 

หัวข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย

ก. ประเภทของผลิตภัณฑ์       
ขั้นพื้นฐาน

SCB Easy Net และ SCB Easy Application คือ บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลูกค้าบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.scbeasy.com รวมถึงลูกค้าสามารถทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรือ Tablet ได้ที่เว็บเบราเซอร์ m.scbeasy.com หรือที่ SCB Easy Application (Mobile Banking) ซึ่งให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

 1. สรุปยอดบัญชีเงินฝาก และรายละเอียดของบัญชี
  - บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ / เดินสะพัด / ประจำ / ระยะยาว
  - บัญชีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ / บัตร Speedy Cash
  - บัญชีสินเชื่อ Speedy Loan และสินเชื่อเพื่อการเคหะ
  - บัญชีกองทุนรวมที่มีกับบลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM)
 2. บริการโอนเงิน (Fund Transfer)
  - โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของตนเองภายใน SCB
  - โอนเงินให้บุคคลอื่นภายใน SCB
  - โอนเงินให้บุคคลอื่นต่างธนาคาร
  - โอนเงินไปต่างประเทศ เฉพาะการโอนตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกำหนด (ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SCB Easy Net และยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่สาขา)
 3. บริการชำระเงิน (Bill Payment) เติมเงินมือถือ (Top-up) และชำระค่าลงทะเบียนกวดวิชา (Online Booking)
 4. บริการบัตรเครดิต ได้แก่ แลกของรางวัล ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว สมัครใบแจ้งยอดออนไลน์ บริการ เบิกเงินโอนเข้าบัญชี บริการดีจังขอแบ่งชำระ
 5. บริการ Easy Fund ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อขายกองทุนของ SCBAM โดยหักจากบัญชีเงินฝาก ที่มีอยู่กับธนาคารหรือซื้อผ่านบัตรเครดิตได้เฉพาะกองทุนที่ธนาคารกำหนด
 6. บริการ Easy Stock ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีหรือทำรายการซื้อขายหุ้น และ/หรือ อนุพันธ์ กับ บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS)

หมายเหตุ เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ข. ค่าบริการของการใช้บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

  ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการทำรายการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ค. เอกสารประกอบการ พิจารณาอนุมัติการใช้ บริการการเงินผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการ SCB Easy Net ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 1. สมัครออนไลน์ (Online) ผ่าน www.scbeasy.com
  - หมายเลขบัตรเอทีเอ็มพร้อมรหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN) หรือหมายเลขบัตรเครดิต/บัตร Speedy Cash พร้อมรหัสกดเงินสด (Cash advance PIN)
  - เลขที่บัตรประชาชน บัตรต่างด้าว หรือ Passport (ชาวต่างชาติ)
  - Email address (ยกเว้นบัญชีร่วม และ/หรือ)
 2. สมัครที่สาขาของธนาคาร
  - สมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์หรือเดินสะพัดที่ต้องการขอใช้บริการ
  - เลขที่บัตรประชาชน บัตรต่างด้าว หรือ Passport (ชาวต่างชาติ)
 3. สมัครใช้บริการพร้อมเปิดบัญชี ประเภทบัญชีออมทรัพย์/เดินสะพัด
 4. สมัครผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

 

ดาวน์โหลด : ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg