ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ซูเปอร์ เดบิต พลัส

 

 
super-debit-plus.jpg

 

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินความคุ้มครอง (บาท)

Debit Plus 

Super Debit Plus

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันมีสาเหตุดังนี้

 

 

    -  อุบัติเหตุทั่วไป

100,000

300,000

    -  การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

25,000

100,000

    -  การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

25,000

100,000

2.  จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ  (ต่อครั้งอุบัติเหตุ)

5,000

10,000

3. ค่าชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ในโรงพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 30 วันต่อครั้งและ 90 วันต่อปี (วันละ)

 

 

    -  กรณีรักษาตัวในห้องผู้ป่วยปกติ (วันละ)

ไม่คุ้มครอง

1,000

    -  กรณีรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก CCU/ICU (วันละ)

ไม่คุ้มครอง

2,000

4.ค่าดำรงชีพ กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการสูญเสียอวัยวะ อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นจำนวนเงิน

ไม่คุ้มครอง

120,000
(10,000 x 12)

กรณีลูกค้าต่ออายุในปีถัดไป และธนาคารตรวจสอบแล้วไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมฯ รับส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับปีถัดไป

-

100

 

[[tab-in-page]]

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg
สมัครรับข่าวสาร
ชื่อ
*กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล
*กรุณากรอกนามสกุล
อีเมล
*กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*อีเมลนี้ลงทะเบียนแล้ว
สมัครรับข่าวสาร
กรุณาเลือกข้อมูลข่าวสารที่ท่านสนใจ
*กรุณาเลือกข้อมูล
ยกเลิกการรับข่าวสาร
send
cancel
loading1.gif