ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบโปสเตอร์และคลิปวีดิโอโครงการ "SCB CYBER SHIELD"

 

head-award.jpg
listname-award.jpg