ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

เลื่อนประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบโปสเตอร์และคลิปวีดิโอโครงการ "SCB CYBER SHIELD"

 

anouce-head1.jpg
anouce-head2.jpg