ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ไทยพาณิชย์จัดสัมมนา SCB Investment Symposium 2013: รู้รอบทิศ พิชิตการลงทุนแนะโอกาสทองการลงทุนท่ามกลางวิกฤติตลาดผันผวน

20130910_symposium_01.jpg

 

            ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานสัมมนาเศรษฐกิจ SCB Investment Symposium: รู้รอบทิศ พิชิตการลงทุน ให้ความรู้และคำแนะนำในการลงทุนแก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ ผ่าน 5 กูรูด้านการเงินการลงทุนแถวหน้าของประเทศ พร้อมปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. เอกนิติ นิติฑัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทิศทางตลาดทุน รู้เรื่องหุ้น และการลงทุนไทย เปิดมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทย สะท้อนแนวคิดด้านการลงทุน มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับ ภาพรวมสภาพเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสสุดท้าย รวมทั้งทิศทางและเคล็ดลับ การลงทุนปลายปี 2556 เพื่อให้นักลงทุนได้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกโอกาส และความท้าทายต่างๆ ด้านการลงทุน

 

            นายสมิทธ์ พนมยงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "จากความผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 มีท่าทีที่จะชะลอตัว ตามการคาดการณ์ของ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จีดีพีในไตรมาส 4 น่าจะขยายตัว ประมาณ 2.2% อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจโดยรวมยังค่อนข้างมั่นคง ความสามารถในการ ทำกำไรยังค่อนข้างดี บริษัทชั้นนำก็มีความสามารถในการทำกำไรที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสเหมาะแก่การลงทุนระยะยาว ขณะเดียวกันแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ในภาพรวมมีสัญญาณที่ดีขึ้น ด้านการลงทุนยังถือว่าเป็นช่วงที่นักลงทุนควรจับตามอง และระมัดระวังเป็นพิเศษ และเพื่อให้ลูกค้าและนักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการติดตาม ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนนั้น ธนาคารจึงได้จัดงาน สัมมนาเศรษฐกิจ SCB Investment Symposium ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ ภายใต้หัวข้อ รู้รอบทิศ พิชิตการลงทุน เพื่อให้ความรู้และข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ ของประเทศ นโยบายด้านการเงินการคลังที่น่าจับตามอง รวมถึงทิศทางการลงทุนจากนี้ไป ช่วยให้นักลงทุนวางแผนในการบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ เศรษฐกิจ"

 

            งานสัมมนาเศรษฐกิจ SCB Investment Symposium : รู้รอบทิศ พิชิตการลงทุน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศร่วมให้ความรู้เพื่อเปิดมุมมองด้านการลงทุนแก่ผู้ร่วมงาน อาทิ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจไทย" นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มุมมองเกี่ยวกับ "ทิศทางตลาดทุน รู้เรื่องหุ้น และการลงทุนไทย" นายศุภชัย เจียรวนนท์ กับการให้ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจโทรคมนาคม ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผลกระทบ ความน่าสนใจ ทิศทาง และอนาคตของธุรกิจโทรคมนาคม นางโชติกา สวนานนท์ กับคำแนะนำลงทุนอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ลงทุนอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด และปิดท้ายด้วย ตัวแทนนักลงทุน นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ ลงทุนที่มาให้ประสบการณ์เกี่ยวกับ "มุมมองนักลงทุน ความกังวลเรื่องการลงทุนเรื่องปีหลัง รวมทั้งเทคนิคการลงทุนอย่างชาญฉลาด" ไทยพาณิชย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับข้อมูล อันเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์บริหารพอร์ตการลงทุน ส่วนบุคคลอย่างชาญฉลาด โดยธนาคารให้ความสำคัญกับบทบาทการเป็นที่ปรึกษา ทางการเงินและการลงทุนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์ เพื่อการลงทุน (Asset Allocation) กระจายในทุกกลุ่มการลงทุนหลักๆ และสอดคล้องกับ ความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถรับได้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งจากการ ลงทุนอย่างมั่นคงต่อไป” นายสมิทธ์กล่าวสรุป