ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

กลุ่มบริษัทชาญอิสสระ จับมือ กลุ่มไทยพาณิชย์จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา

130628-sirpanwa.jpg

 

               กลุ่มบริษัทชาญอิสสระ ร่วมกับ กลุ่มไทยพาณิชย์ แถลงข่าวจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาเพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยมี นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส  สายลูกค้าขนาดใหญ่ นางสาววรดา ตั้งสืบกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ และนางโชติกา สวนานนท์  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  ร่วมในงาน ณ โรงแรมสยามเคมเปนสกี้  เมื่อเร็วๆนี้

 

กลุ่มบริษัทชาญอิสสระ ร่วมกับ กลุ่มไทยพาณิชย์ แถลงข่าวจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาเพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยมี นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส  สายลูกค้าขนาดใหญ่ นางสาววรดา ตั้งสืบกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ และนางโชติกา สวนานนท์  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  ร่วมในงาน ณ โรงแรมสยามเคมเปนสกี้  เมื่อเร็วๆนี้
สมัครรับข่าวสาร
ชื่อ
*กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล
*กรุณากรอกนามสกุล
อีเมล
*กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*อีเมลนี้ลงทะเบียนแล้ว
สมัครรับข่าวสาร
กรุณาเลือกข้อมูลข่าวสารที่ท่านสนใจ
*กรุณาเลือกข้อมูล
ยกเลิกการรับข่าวสาร
send
cancel
loading1.gif