วันที่เกิดคือวันที่เก็บ บัญชีเงินฝากโบนัส (SCB Bonus Saving)

เปิดบัญชีโบนัสออนไลน์ได้ที่ https://www.scbeasy.com