ตัวอย่างยอดจ่ายผ่านบัตรที่ต้องการเลือกแบ่งชำระ

ขั้นตอนการทำรายการผ่าน SCB Easy Net