ส่วนลด 15% สำหรับค่าอะไหล่
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ศูนย์บริการโตโยต้า
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป