การค้าระหว่างประเทศ

บริการสินเชื่อทรัสต์รีซีท
เพื่อการนำเข้า

(SCB Trust Receipt Financing – T/R)

ให้ธุรกิจคล่องตัวโดยการรับสินค้าก่อนและชำระเงินภายหลัง ด้วยบริการสินเชื่อระยะสั้นทรัสต์รีซีท

สนใจสมัคร

บริการนี้ตอบโจทย์อย่างไร

 • เป็นบริการที่ธนาคารให้สินเชื่อระยะสั้นทรัสต์รีซีท (Trust Receipt: T/R) แก่ผู้ซื้อ โดยธนาคารจะชำระค่าส่งสินค้า และบริการให้แก่ผู้ขายไปก่อน โดยผู้ซื้อสามารถชำระเงินคืนให้กับธนาคารในภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด
 • สินเชื่อ T/R ครอบคลุมวิธีการชำระเงินค่าสินค้า และบริการตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย อาทิ เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection: B/C) เงินโอนต่างประเทศขาออก (Outward Remittance) เป็นต้น
 • สามารถเลือกสกุลเงินในการขอสินเชื่อ T/R ได้ทั้งสกุลเงินต่างประเทศตามข้อตกลงซื้อขาย หรือสกุลเงินบาท

สนใจสมัคร

จุดเด่นของบริการ

 • ธนาคารสามารถส่งมอบเอกสารการค้าต้นฉบับเพื่อรับสินค้าได้ทันที เมื่อผู้ซื้อแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อ และยื่นเอกสารสัญญา T/R ถูกต้อง ครบถ้วน
 • มีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศส่งมอบทันที

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • เสริมสภาพคล่อง เพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ
 • สามารถบริหารการใช้สินเชื่อให้เหมาะสมกับรอบการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงสามารถเลือกกำหนดเวลาชำระคืนสินเชื่อให้สอดคล้องกับวงจรธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร
 • เพิ่มทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการใช้สินเชื่อ T/R เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจจะก้าวไกลต้องใส่ใจทุกเรื่อง

คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บริหารการเงินเพื่อธุรกิจ

  หลายหลายผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

  อ่านเพิ่มเติม
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

  เรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าวไกล

  อ่านเพิ่มเติม


 • คุณต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวรึเปล่า

  คุณสามารถพูดคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 • อยากให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลกว่าเดิมไหม

  เราพร้อมนำเสนอโซลูชัน​
  ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ