1 Point Redemtion เอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก SCB FIRST

แลกรับของรางวัลได้ทุกรอบบัญชีนาน 12 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามที่ธนาคารกำหนด