เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก SCB Private Banking เลือกเพลิดเพลินกับเครื่องดื่ม หรือเลือกอิ่มอร่อยที่ 3 ร้านดัง Starbucks, S&P และ MK มูลค่าสูงสุด 300 บาท/เดือน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562