ทำไมการทำงานแบบ Hybrid คือคำตอบในยุค Next Normal

วิกฤติโควิดที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของผู้คนบนโลกใบนี้ จากที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในออฟฟิศกลายเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work from home)  ใช้การประชุมผ่านระบบวิดีโอเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเดินต่อไปได้แบบไม่มีสะดุด  จากวิกฤติดังกล่าวทำให้บริษัททั่วโลกกำลังมองหาโซลูชั่นใหม่ที่เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานเพื่อตอบโจทย์ในยุค Next Normal  และนับตั้งแต่มีโควิดสิ่งที่ปรากฎเห็นได้ชัดหลังจากพนักงานต้องทำงานแบบ Work from home นั่นคือ พนักงานจำนวนไม่น้อยชื่นชอบและมีความต้องการที่จะไม่กลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศรูปแบบเดิมอีกต่อไป


จากผลการสำรวจตลาดแรงงานพบว่า พนักงานออฟฟิศในสหรัฐอเมริกา 55% ต้องการรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดระหว่างการทำงานที่บ้านและการเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศ  ส่วนในสหราชอาณาจักร หลังการระบาดของโควิดกลุ่มนายจ้างคาดการณ์ว่าสัดส่วนของพนักงานที่ทำงาน Work from home จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 18% เป็น 37% และในประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหางานได้คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีการแบ่งงานที่ทำในออฟฟิศกับงานที่ทำที่ไหนก็ได้ เป็นอัตราส่วน 60 ต่อ 40


และแม้ว่าในตอนนี้จะมีวัคซีนป้องกันโควิดแล้วก็ตาม แต่การแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ในหลายๆ ประเทศก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆ ทำให้บริษัททั่วโลกต่างพิจารณาหาแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสิ่งที่หลายบริษัทได้มองเห็นสอดคล้องกันก็คือ  รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานหรือ Hybrid Working ที่ผสมการทำงานจากที่ไหนก็ได้กับการทำงานในออฟฟิศเข้าด้วยกัน

wfh

Hybrid Working มีลักษณะอย่างไร

รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดพนักงานจะได้รับอิสระในการทำงานมากกว่าการทำงานรูปแบบเดิม เช่น การเข้าออฟฟิศแค่ 3 วันต่อสัปดาห์อีก 2 วันที่เหลือสามารถทำงานจากที่บ้านหรือจากที่ไหนก็ได้ที่คิดว่าสามารถทำงานได้ดีที่สุด หรือมีการกำหนดวันที่แน่นอนในการเข้าออฟฟิศเพื่อมาประชุม และมีวันที่พนักงานสามารถเลือกทำงานที่ไหนก็ได้หากงานนั้นสามารถทำได้เองเพียงคนเดียว โดยการจะเข้าออฟฟิศจะเน้นงานที่ต้องการการทำงานร่วมกันมากกว่า


บริษัทที่เริ่มใช้การทำงานแบบ  Hybrid Working

  • Microsoft บอกว่าหลังจากการระบาดของโควิด ความคาดหวังของพนักงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กว่า 80 % ของพนักงานระดับผู้จัดการมีความคาดหวังให้บริษัทมีนโบายการทำงานจากบ้าน และกว่า 70 % ของพนักงานให้การตอบรับนโยบายการทำงานแบบไฮบริด และที่ Microsoft พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้แล้วสูงสุด 50 %ของเวลาทั้งหมด

  • Google ให้เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 3 วัน หรือจะเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ 100% โดยไม่เข้าออฟฟิศอีกเลย

  • Twitter พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ตลอดไป

  • Dropbox ลดพื้นที่สำนักงานและเปลี่ยนพื้นที่ออฟฟิศให้เป็นห้องประชุมและ Co-working space

  • Uber ให้พนักงานเข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์ และจากการสอบถามพนักงาน 2 ใน 3 ต่างก็ชื่นชอบการทำงานแบบไฮบริด

  • Kissflow ผู้ให้บริการสถานที่ทำงานแบบดิจิทัลมีสำนักงานในสหรัฐอเมริกาและอินเดียก็ได้เลือกการทำงานแบบไฮบริดเช่นกัน

  • Barlow บริษัทกฎหมายในชิคาโก เลือกใช้การทำงานแบบไฮบริด เพราะในทางปฏิบัติยังมีไฟล์เอกสารหลายพันหน้าที่พนักงานยังต้องเข้าออฟฟิศเพื่อมาดูเอกสาร

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการทำงานแบบไฮบริดได้รับความสนใจในวงกว้างจากบริษัทชั้นนำของโลก นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารองค์กรหลายคนสนับสนุนการทำงานแบบไฮบริด เช่น  Satya Nadella ซีอีโอของไมโครซอฟท์มองว่าการทำงานที่บ้านสามารถสร้าง Productivity ให้กับบริษัทได้มหาศาล แต่มีด้านที่น่าเป็นห่วงทั้งการขาดการมีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความรู้สึกที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ รวมไปถึงภาวะ Burn out หรือปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นจากการ Work from home เป็นเวลานาน ฉะนั้นการทำงานแบบไฮบริดจึงตอบโจทย์การทำงานในยุค Next Normal  ขณะที่ Sandeep Mathran ซีอีโอ WeWork กล่าวว่าคนที่อยากเข้าออฟฟิศเป็นคนที่มี Engagement กับองค์กรและงานในระดับสูง ดังนั้นคนที่ผูกพันกับงานจึงอยากเข้าออฟฟิศอย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์


ไม่ว่ารูปแบบการทำงานในยุค Next Normal จะเป็นแบบไฮบริดตลอดกาลหรือไม่ ยังไม่มีใครสามารถคาดเดาอนาคตได้  แต่มีสิ่งหนึ่งที่พนักงานออฟฟิศทั่วโลกต่างได้ตระหนักแล้วว่า หลังจากสถานการณ์โควิดสิ้นสุดลงออฟฟิศรูปแบบดั้งเดิมที่พวกเขาต้องเข้างาน 5 วันตอน 8 โมงเช้าเลิกงาน 5 โมงเย็นจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป


ข้อมูล

https://brandinside.asia/ceo-wework-on-work-from-home-and-engagement/?fbclid=IwAR3oQC8oa-WeQyGqHM7qoW5WT3GcLBIL6Hel40eAPNzpBjL0-de4viuC7XM

https://brandinside.asia/ceo-jpmorgan-on-work-from-home/

https://brandinside.asia/satya-nadella-on-work-from-home/

https://brandinside.asia/uber-hybrid-model-of-working/

https://www.popticles.com/case-study/google-hybrid-work/

https://www.bbc.com/worklife/article/20200824-why-the-future-of-work-might-be-hybrid