How to ทำให้หัวหน้าเห็นผลงานได้โปรโมทเร็วๆ

เงินไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนมีความสุขและยังสนุกกับการทำงาน ความภาคภูมิใจในตัวเอง การได้รับการยอมรับและชื่นชมเป็นอีกสิ่งสำคัญในการสร้างโมติเวชั่น เพิ่มพลังให้มนุษย์เงินเดือนฮึกเหิมและมีกำลังใจในการทำงานกับองค์กรต่อไป แน่นอนว่าไม่อยากมีใครอยากย่ำอยู่กับที่ ทุกคนอยากเจริญก้าวหน้าเติบโตในสายงาน แต่จะทำอย่างไรให้ตัวเองฉายแสงเข้าตาเจ้านายเพราะแต่ละปีจำนวนคนที่จะได้รับคัดเลือกให้เลื่อนตำแหน่งนั้นมีจำนวนจำกัด วันนี้มีเทคนิคที่จะทำให้คุณเฉิดฉายเปล่งประกายเข้าตาหัวหน้าเพื่อจะได้เลื่อนตำแหน่งเร็วๆ มาฝากกัน

1. แสดงให้เห็นว่าคุณทำงานหลายๆ อย่างแทนหัวหน้าได้ นี่ไม่ใช่การไปแย่งงานหัวหน้า แต่ทำให้เขาเห็นว่าเขาสามารถวางบางอย่างลงจากบ่า และไปโฟกัสที่งานที่สำคัญกว่า โดยมีคุณเป็นทำงานบางอย่างแทน

2. รวบรวมงานที่คุณรับผิดชอบให้เห็นเป็นภาพอย่างชัดเจน มีตัวเลข มีข้อมูลสนับสนุนให้ทุกคนเห็นภาพว่าคุณทำงานอะไรบ้างและประสบความสำเร็จแค่ไหน

3. เป็นเจ้าของโปรเจคตั้งแต่ต้นจนจบ จะทำให้หัวหน้าและองค์กรเห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบและมีฝีมือในการทำงานสำคัญได้ตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว คุณยังเป็นคนที่องค์กรอยากจะรักษาไว้อีกด้วย

4. คิดบวกอยู่เสมอ ส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้รับการโปรโมทมักจะเป็นคนที่สามารถเก็บอารมณ์ ไม่แสดงความอ่อนแอ ท้อถอยแม้ต้องอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดหรือต้องแก้ปัญหายากๆ นอกจากนั้นยังทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในการมีความรับผิดชอบแม้งานจะยากแต่ยังมองในมุมบวกและพยายามทำงานจนสำเร็จ

5. ผลักดันให้เพื่อนร่วมงานมีผลงานที่ดีขึ้น นั่นจะทำให้หัวหน้ามองเห็นว่าคุณไม่ใช่คนที่จะเหยียบคนอื่นเพื่อใช้เป็นบันไดไปสู่จุดที่สูงขึ้น แต่ตรงข้ามคุณเก่งในการทำงานเป็นทีมและมีความจริงใจกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็งและราบรื่นจะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นและบรรยากาศในการทำงานก็น่าอยู่ด้วย

6.ทำให้หัวหน้ามองเห็นว่าคุณต้องการได้รับการโปรโมท คุณต้องทำให้หัวหน้าตระหนักว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเติบโต เพราะในความจริงบางครั้งผู้บริหารอาจไม่ได้คิดว่าคุณมีความต้องการจะได้รับการโปรโมท การพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาถึงความต้องการของคุณจะเป็นประโยชน์กว่า ซึ่งหัวหน้าอาจจะมีข้อแนะนำให้คุณได้ว่าเขามีความคาดหวังอะไรและคุณต้องทำอะไรให้มีคุณสมบัติถึงที่จะได้รับการโปรโมทได้

promote

7. แสดงความภาคภูมิใจในงานที่คุณทำ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และภาคภูมิใจในงานที่ทำ ประกาศความสำเร็จในงานที่คุณทำให้ทุกฝ่ายรับรู้

8. หลีกเลี่ยงการเมืองภายในองค์กรและการซุบซิบนินทาผู้อื่น การตั้งใจทำงานและหลีกเลี่ยงการเมืองในองค์กร ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นลับหลัง เป็นอีกคุณสมบัติที่ผู้บริหารสามารถมองเห็นได้ อย่าคิดว่าทำอะไรแล้วไม่มีใครเห็น เพราะความลับไม่มีในโลก แสดงความปรารถนาดีกับผู้อื่นในองค์กรอย่างจริงใจจะทำให้คุณได้คะแนนบวกมากขึ้น

9. ยืนหยัดในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย ใส่ความตั้งใจ ใส่พลังที่มีในการทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ทำแค่ให้งานเสร็จแต่ต้องสร้างผลงานที่ดีที่สุด

10. แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ลูกค้าในที่นี้หมายรวมถึงทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงๆ ที่อยู่นอกองค์กรและลูกค้าภายในองค์กรที่คุณต้องให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการกับเขา แสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอ โดยไม่ต้องมีใครคอยบอก คอยสั่งคุณก็สามารถสร้างไอเดียและจัดการงานเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. สร้างรายได้ สร้างมูลค่าให้องค์กร การสร้างรายได้ในที่นี่ไม่ใช่แค่การสร้างยอดขายเท่านั้น แต่การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรก็ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับองค์กรเช่นเดียวกัน


กล่าวโดยสรุปก่อนอื่นๆ คุณต้องกล้าประกาศตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะโปรโมท คิดบวกและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้นต้องสามารถแสดงให้ผู้บริหารเห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าคุณมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไร ถ้าทำได้ความก้าวหน้าในเส้นทางการทำงานก็จะไม่ไกลเกินเอื้อม แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนคือการเก็บออม วางแผนการเงินและวางแผนเกษียณอายุ เมื่อได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีรายได้มากขึ้นอย่าใช้จ่ายให้มากขึ้นในทางตรงข้ามควรนำเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมาลงทุนเพิ่มขึ้นให้เงินงอกเงย ยิ่งลงทุนเร็วยิ่งรวยเร็ว ยิ่งมีชีวิตที่มั่นคงกว่า เริ่มออมและลงทุนตั้งแต่วันนี้กับ  SCB EASY INVEST แพลตฟอร์มการลงทุนที่มีตัวเลือกการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายที่หลากหลาย ทั้งนโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scbs.com/easyinvest


อ้างอิง

https://www.themuse.com/advice/13-ways-to-show-your-boss-youre-ready-for-the-big-promotion