อยากปรึกษาหมอแบบไม่ต้องไปโรงพยาบาล ลองใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ดูสิ

เคยมั้ยที่มีปัญหาสุขภาพ   อยากปรึกษาหมอ   แต่กว่าจะนัดคิวหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ก็นานนับเดือน  หรือถ้าไปโรงพยาบาลรัฐก็ต้องนั่งรอคิวกันนานมากๆ  ยิ่งถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ต้องไปโรงพยาบาลเป็นประจำก็ยิ่งลำบากเข้าไปอีก ยังไม่รวมถึงความไม่สะดวกต่างๆ จากการที่ต้องเดินทางออกจากบ้าน แต่โชคดี ที่เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การจะปรึกษาหรือพบหมอไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป  เทคโนโลยีที่ว่านี้คืออะไร  มีประโยชน์ทางการแพทย์แค่ไหน ไปหาคำตอบกัน

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์  ตัวช่วยใหม่เข้าถึงบริการทางการแพทย์

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ หรือ Tele-consultation  คือ การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานบริการทางการแพทย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   โดยส่งข้อมูลทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งอักษร ภาพ และเสียงให้แพทย์สามารถให้คำปรึกษาทางการแพทย์จากทางไกล เช่น   แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากท้องถิ่นห่างไกล  สามารถติดต่อเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยในการรักษา  หรือการที่คนทั่วไปสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพทางไกลผ่าน  Video Call  ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพูดคุยโต้ตอบกับแพทย์ได้สะดวกขึ้น ลดข้อจำกัดในเรื่องเวลา  ระยะทาง หรือสถานที่

 

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์มีประโยชน์อย่างไร

  • ช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันท่วงที เป็นการขยายงานบริการของแต่ละโรงพยาบาลให้ครอบคลุมได้มากขึ้น

  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม และเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาโรคเพราะใช้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาของแพทย์ในการเดินทางมารักษาและช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลได้

  • ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการทางด้านการแพทย์ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล ลดความเครียดจากการเดินทาง

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการรักษา สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ

  • ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในบางท้องที่

รูปแบบของบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ มีอะไรบ้าง

1. ระบบให้คำปรึกษา

  • การให้คำปรึกษาสุขภาพโดยการพูดคุยและสอบถามอาการผู้ป่วยผ่าน VDO Call  เพื่อใช้ประกอบกับการให้คำปรึกษาโรค

2. ระบบเฝ้าระวัง

  • การนำอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ ไปติดตั้งที่บ้าน และเฝ้าระวัง หากข้อมูลสัญญาณชีพที่ส่งมามีความผิดปกติ  ก็จะแจ้งให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยทันที

3. ระบบให้ข้อมูลสุขภาพ

  • ให้บริการสอบถามความรู้เรื่องสุขภาพ หรือให้คำปรึกษาโรค โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือปรึกษาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญ

4. ระบบเรียนรู้ทางการแพทย์

  • เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยระบบจะทำหน้าที่รวบรวมความรู้  ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาได้

ทั่วโลกกับบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์

Tele-consultation หรือ บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกามีผู้ให้บริการรายใหญ่คือ Teladoc ผ่านระบบ  VDO Call มีสมาชิกกว่า 20,000,000 บัญชี และลูกค้าองค์กรกว่า 10,000 บริษัท  หรือ บริษัท Babylon Health จากอังกฤษ และบริษัท Ada Health จากเยอรมนีได้นำ  AI หรือปัญญาประดิษฐ์  เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์อาการป่วยเบื้องต้นของผู้รับบริการก่อนจะส่งต่อเพื่อเข้าพบและพูดคุยกับแพทย์แบบ VDO Call หรือในจีน  Ping An Group ได้มี  Application บนมือถือชื่อ  Ping An Good Doctor ให้ผู้ป่วยสามารถค้นหาแพทย์  ปรึกษา และนัดหมายแพทย์แบบออนไลน์   อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเบื้องต้นผ่านการตอบคำถามด้วย AI และเมื่อผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาหรือเวชภัณฑ์สามารถสั่งเพื่อให้จัดส่งไปที่บ้านได้

ไทยกับการใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ในส่วนภาครัฐได้มีนโยบายนำการแพทย์ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามาช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม  โดยจะเริ่มโครงการนำร่อง 9 จังหวัดในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ชายขอบภายในระยะเวลา  3  ปี   ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการดูแลจากโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ และในที่สุดจะสามารถดูแลโดยตรงถึงบ้านผู้ป่วย โดยแพทย์สามารถให้คำแนะนำผ่าน VDO Call แบบเรียลไทม์ รวมไปถึงการขอใบสั่งยาจากแพทย์ได้และนำส่งยาถึงบ้านได้ทันที


สำหรับภาคธุรกิจบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์กำลังเติบโตและมีผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ชั้นนำ หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ เพื่อให้บริการรักษาทางไกล ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมมือกับ partner ในการนำเสนอบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน SCB  Easy  App จากเมนู ”มาตรการช่วยเหลือโควิด-19” แล้วเลือกเมนู “บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์”

จากสถานการณ์ COVID-19  ทำให้ยอดผู้ใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก  เพราะช่วยลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น  ทำให้คนได้มีที่ปรึกษาทางการแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์  รวมทั้งช่วยในการคัดกรองกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงน้อย  ไม่ให้เคลื่อนย้ายตัวเองออกจากที่อยู่อาศัยโดยไม่จำเป็น  และช่วยเหลือคนไข้ในขณะที่ต้อง self-quarantine 14 วันให้มีที่พึ่งพา  อีกทั้งยังช่วยลดความกังวล คลายความเครียดให้กับคนที่กลัวจะติดเชื้อ COVID อีกด้วย จึงนับได้ว่าบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์จะกลายเป็น New Normal  ที่จะพลิกโฉมในเรื่องการบริการทางการแพทย์ของโลกต่อไป

 

ข้อมูล

https://www.linkedin.com/pulse/telemedicine-%E0%B8%84%E0%B8%AD-teeraphol-ambhai

http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=25&chap=8&page=t25-8-infodetail04.html

https://techsauce.co/tech-and-biz/covid19-the-real-game-changer-of-telemedicine

http://www.bangkokhealth.com/index.php/health/health-general/general-health/2146-telemedicine.html

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_246399

https://www.wha-industrialestate.com/th/media-activities/articles/3168/telemedicine