เทคนิค 5 ข้อ สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ

เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรสำคัญของสังคมแทนที่คนรุ่นเก่าต่อไป ดังนั้นการปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับลูกตั้งแต่เด็ก จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตและการทำงานของเขาประสบความสำเร็จ มีความสุขได้ในอนาคต  พ่อแม่สามารถฝึกให้ลูกรู้จักหน้าที่และมีวินัยตั้งแต่เด็ก ด้วยเคล็ดไม่ลับ 5 ข้อง่ายๆ ดังนี้

kid-banner

1.       พ่อ แม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้ลูกเห็นความรับผิดชอบในครอบครัว เล่าให้ลูกฟังถึงการทำงาน การดูแลครอบครัว และจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในบ้าน เช่นแม่ล้างจาน พ่อลดน้ำต้นไม้ และทำงานต่างๆ เหล่านั้นให้ลูกเห็นเป็นประจำ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้

2.       สอนลูกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง ซึ่งฝึกได้ตั้งแต่วัยเด็กที่เริ่มฟังคำสั่งรู้เรื่อง ตั้งแต่อายุ 2 ปี ขึ้นไป เช่น เก็บของเล่นเข้าที่ด้วยตัวเอง เอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไปไว้ในตระกร้า ให้รู้จักการตื่นนอน เข้านอน อาบน้ำ ทานข้าวให้ตรงเวลา เป็นการฝึกให้เกิดความรับผิดชอบอย่างง่าย เด็กจะรู้จะหน้าที่ของตัวเองและมีระเบียบวินัย

3.       สอนให้รู้จักรับผิดชอบงานบ้านที่เป็นส่วนรวม เมื่อลูกอายุมากกว่า 4 ปีขึ้นไป คุณพ่อ คุณแม่สามารถฝึกให้ลูกรับผิดชอบงานส่วนรวมง่ายๆ ในบ้าน เช่น ช่วยจัดโต๊ะอาหารด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ตกแตก ช่วยหยิบของใช้ในบ้านให้กับผู้ใหญ่เพื่อทำงานต่างๆ เอาขยะไปทิ้งในถัง สอนให้รู้จักแบ่งเวลาช่วยทำงานบ้านที่เป็นส่วนรวม ฝึกการทำงานทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด และชมเชยลูกเมื่อทำงานที่มอบหมายเสร็จ

4.       สอนให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะนักเรียน ฝึกให้ไปโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน หากคุณพ่อหรือคุณแม่ไปส่งและไปรับลูกเองก็ต้องไปส่งและไปรับให้ตรงเวลา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของความรับผิดชอบ สอนลูกให้ทำการบ้าน งานที่คุณครูมอบหมายให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด ทั้งงานส่วนตัวและงานกลุ่ม โดยสอบถามพฤติกรรมต่างๆ ของลูกจากครูประจำชั้น หากพบว่ามีข้อบกพร่องต้องตักเตือนแก้ไขทันที

5.       ฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นและใช้เวลามากขึ้นตามลำดับอายุ เมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียน ควรมอบหมายงานบ้านที่ยากขึ้น ซึ่งต้องใช้ความพยายามและใช้เวลาในการทำสำเร็จมากขึ้นเพิ่มเติมตามอายุของเขา งานบ้านที่เหมาะสมกับอายุตามช่วงวัย  เช่น อายุ 5-7 ปี ให้พับผ้าห่มเอง รดน้ำต้นไม้ ยกอาหารที่ไม่ร้อนไปวางที่โต๊ะ เมื่ออายุ 8-10 ปี  ลองให้กวาดถูบ้าน ตากผ้าเก็บผ้า ล้างจาน เมื่ออายุ 11 ปีขึ้นไป ให้หัดขัดห้องน้ำเองเป็นต้น
 

การฝึกความรับผิดชอบเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแต่คุณพ่อ คุณแม่ผู้สอนจะต้องมีความอดทน มีวินัยในตัวเองและที่สำคัญต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างในชีวิตจริงให้เด็กเห็น รวมทั้งพยายามหาตัวอย่างที่ดีมาบอกเล่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ก็จะทำให้ลูกเข้าใจถึงการสร้างความรับผิดชอบให้ตัวเองได้ดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ากับสังคมในอนาคต