เสริมสิริมงคล 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

เศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 แบบนี้การทำธุรกิจให้ปังนั้นคงเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายๆ คน นอกจากจะตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวแล้ว บางครั้งเราก็ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ใครเป็นสายมูมาทางนี้...วันนี้จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้ขอพร ให้สมหวังดังใจ ได้แบบที่ใจคิด ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) กลุ่มประเทศเป้าหมายของนานาประเทศในการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ธุรกิจราบรื่น เฮงๆ ปังๆ กันทุกคนเลย จะมีที่ไหนบ้าง ตามเรามาได้เลย

1. ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

องค์เจ๊ก-องค์จอม เปรียบเสมือนศาลหลักเมืองของเมืองเสียมเรียบ นักธุรกิจ หรือผู้ที่ทำการค้าต่างๆ หากเดินทางมายังเสียมเรียบแล้วจะต้องมาสักการะพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์นี้ก่อนเสมอ เพื่อความเป็นสิริมงคล


องค์เจ๊ก-องค์จอม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ตามประวัติศาสตร์เล่ากันว่าองค์เจ๊ก-องค์จอมเป็นสุภาพสตรี 2 พี่น้องที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก วันหนึ่งหลังกลับจากการทำบุญและนอนหลับพักผ่อนก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย บิดามารดาเสียใจมากที่บุตรสาวทั้ง 2 จากไปโดยไม่ได้ร่ำลา จึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค์ องค์ใหญ่ชื่อ “องค์เจ๊ก” และองค์เล็กชื่อ “องค์จอม” ปัจจุบันเป็นสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นอย่างมาก


2. วัดพระองค์ธม (หรือวัดพระองค์ใหญ่) เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

วัดพระองค์ธม ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมกุเลน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเสียมเรียบ ว่ากันว่าก้อนหินทุกก้อนที่นำมาสร้างปราสาทนครวัด-นครธมนั้นล้วนมาจากหินจากเทือกเขาพนมกุเลนทั้งสิ้น ยอดเขาพนมกุเลนนั้นสูงเสียดฟ้า  วัดพระองค์ธม ถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าศรีสุคณธบุตร และพระเจ้าองค์จันทร์ที่ 1 โดยประชาชนได้เห็นลำแสงประหลาดส่องมาจากยอดเขาพนมกุเลน จึงส่งคนขึ้นไปสำรวจ จึงพบเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงเชิงผา ด้วยความศรัทธาของชาวเมืองจึงช่วยกันแกะสลักหินเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ โดยฐานขององค์พระยังคงความเป็นก้อนหินเอาไว้ ถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุเกือบพันปี ต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์ลอยฟ้าขึ้นเพื่อให้องค์พระไม่ต้องตากแดดและฝนอย่างเดียวดาย ในการสักการะจะต้องปีนบันไดสูงกว่า 10 เมตร ขึ้นไปด้านบนจึงจะถึงองค์พระพุทธรุป ปัจจุบันมีคนสำคัญของกัมพูชา, นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวมากมายต่างตั้งจุดหมายปลายทางไว้ที่วัดพระองค์ธม เพื่อกราบไหว้ ขอพรด้วยความศรัทธา


3. วัดพระธาตุหลวง (หรือวัดพระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี) เวียงจันทน์ ประเทศลาว

โบราณสถานคู่เมืองเวียงจันทน์ สร้างขึ้นในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช วีรกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง องค์พระธาตุเป็นเจดีย์สูง 45 เมตร เรียงซ้อนกันหลายๆ ชั้น คล้ายดอกบัวตูม ล้อมรอบด้วยกำแพงสีทอง บนพื้นหญ้าเขียวขจี วัดพระธาตุหลวงเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของคนลาว มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าการได้สักการะองค์พระธาตุจะส่งผลให้สิ่งที่ปรารถนาสำเร็จสมดังใจทุกประการ มีงานสำคัญคืองานบุญธาตุหลวง ในเดือน 11 ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี


4. วัดเชียงทอง หลวงพระบาง ประเทศลาว

วัดเชียงทองเป็นสิ่งล้ำค่าแห่งเมืองมรดกโลก สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปยังเวียงจันทน์ เป็นศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงถือว่าเป็นวัดประตูเมือง มีท่าเทียบเรือสำหรับเสด็จประพาสทางชลมารคของกษัตริย์ ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่ง “อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง” ที่งดงามที่สุดในดินแดนลาว เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ศึกฮ่อธงดำบุกปล้นเมืองหลวงพระบางใน พ.ศ. 2428 วัดเชียงทองเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลาย สิ่งปลูกสร้าง และสถาปัตยกรรมยังอยู่ครบทุกประการ ถือว่าวัดมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ผู้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


5. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

พระมหาเจดีย์ชเวดากองมีอายุกว่า 2500 ปี ถือว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง คำว่า “ชเว” แปลว่า “ทอง” และ “ดากอง” หมายถึง “ตะเกิง” ซึ่งเป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ที่ทรงประทานให้กับพ่อค้าชาวมอญ 2 พี่น้อง เมื่อครั้งได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสมัยพุทธกาล ชเวดากองได้รับการบูรณะมาหลายครั้ง และแต่ละครั้งก็จะมีขนาดสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีความสูงถึง 99 เมตร บนยอดเจดีย์ประดับด้วยอัญมณีต่างๆ ได้แก่ เพชร 5,448 เม็ด ทับทิม 2,327 เม็ด และ เพชรเม็ดใหญ่ขนาด 76 กะรัต อยู่บนยอดสุด


6. เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์โบตาทาวน์ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดในย่างกุ้ง เมื่อพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเมียนมาแล้ว เป็นเทพที่ปกปักรักษาพระเกศาธาตุเจดีย์โบตาทาวน์ คนเมียนมาศรัทธามาก เป็นเทพทันใจที่ขอพรแล้วสมหวังทุกราย


วิธีการขอพรเทพทันใจ ให้นำธนบัตรจำนวน 2 ใบใส่ไว้ในมือท่าน อธิษฐานขอพรเพียง 1 ข้อเท่านั้น แล้วดึงออกกลับคืนมา 1 ใบเพื่อบูชาเก็บไว้ แล้วก็นำหน้าผากของเราไปแตะที่ปลายนิ้วชี้ของท่าน


7. พระธาตุอินทร์แขวน ไจก์โถ่ ประเทศเมียนมา

ลักษณะพิเศษของพระธาตุอินทร์แขวนเป็นก้อนหินสีทองที่มีขนาดใหญ่ สูงถึง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันที่หมิ่นเหม่คล้ายจะตกลงมา ท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นความมหัศจรรย์แห่งความสมดุลของน้ำหนัก สร้างความศรัทธาของชาวโลกเป็นอย่างมาก จึงเชื่อว่าเป็นก้อนหินที่พระอินทร์นำมาแขวนเอาไว้ โดยภายในได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 2 เส้นที่ทรงประทานให้กับฤาษีผู้บำเพ็ญเพียร เมื่อถึงคราวที่ฤาษีต้องละสังขารจึงขอให้พระอินทร์ช่วยหาทำเลที่เหมาะสมสำหรับบรรจุพระเกศาธาตุนี้


พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอ ตามความเชื่อของคนล้านนา (ไจก์โถ่ แห่งรัฐมอญ มีความเชื่อคล้ายกับคนล้านนาในภาคเหนือของไทย) ที่ว่าผู้ใดได้กราบไหว้พระเจดีย์จุฬามณีจะได้รับกุศลอันแรงกล้าและจะทำให้ได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ อันเป็นยุคที่มีแต่ความสงบสุข พระธาตุอินทร์แขวน แห่งรัฐมอญของเมียนมา จึงเป็นองค์จำลองแทนพระเจดีย์มหาจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และยังเชื่อว่า ถ้าในชีวิตนี้ผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนครบ 3 ครั้ง ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ


8. วัดหงอกเซิน ฮานอย ประเทศเวียดนาม

วัดหงอกเซิน หรือวัดเนินหยก วัดสไตล์เวียดนามโบราณ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบหว่านเกี๋ยม หรือชื่อในภาษาไทยคือทะเลสาบคืนดาบ ภายในมีสถูปรูปร่างคล้ายกับพู่กันจีน ชาวเวียดนามจึงเรียกว่า Thap But หมายถึงสถูปพู่กัน ส่วนฐานของสถูปเป็นหินแทนแท่นหมึก ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์พู่กันกับแท่นหมึก สันนิษฐานได้ว่าวัดแห่งนี้ทำหน้าที่แทนวิหารวรรณกรรม ที่ย้ายไปอยู่เมืองเว้


จุดเด่นของวัดหงอกเซิน คือมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสะพานฮุก ซึ่งเป็นสีแดงข้ามจากฝั่งไปสู่วัดซึ่งเป็นเกาะกลางทะเลสาบ คนไทยเรียกสะพานแสงอาทิตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันอยู่มาก


9. วัดเทียนหาว โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

วัดเทียนหาว (Thien Hau Pagoda) เป็นวัดจีนเก่าแก่มีอายุกว่า 300 ปี อยู่ที่ย่านไชน่าทาวน์ที่เมืองโฮจิมินห์ คนไทยรู้จักกันในนาม “วัดเจ้าแม่สวรรค์” สร้างขึ้นเพื่อบูชาเจ้าแม่แห่งท้องทะเล คุ้มครองชาวเรือ คล้ายๆ กับศาลเจ้าแม่ทับทิมของไทย ดังนั้นจึงเป็นที่บูชาของชาวประมง ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมจีนโบราณสวยงาม และลักษณะเด่นคือธูปที่จุดบูชาเจ้าแม่กวนอิม ในแต่ละครั้งที่จุดสามารถอยู่ได้นานถึง 7 วัน


การกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นสิริมงคลในชีวิต หากจิตใจสบายแล้ว ก็อย่าลืมที่จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้าหมายที่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาระหว่างทาง เชื่อได้เลยว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน ท่ามกลางวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ


ลูกค้าที่สนใจประกอบธุรกิจใน CLMV หรือประเทศเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Subregion: GMS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ธนาคารไทยพาณิชย์มีสาขาต่างประเทศที่พร้อมจะดูแลและให้บริการ สนใจติดต่อ https://www.scb.co.th/en/corporate-banking/international-network.html


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก:

กัมพูชาพาณิชย์ (Cambodia Commercial Bank – CCB) https://www.scb.co.th/ccb/corporate-banking.html

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเวียงจันทน์ https://www.scb.co.th/en/corporate-banking/international-network/laos.html

ธนาคารไทยพาณิชย์เมียนมา ณ กรุงย่างกุ้ง https://www.scb.co.th/en/corporate-banking/international-network/myanmar.html

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮจิมินห์ซิตี้ https://www.scb.co.th/vn/corporate-banking.html


แหล่งข้อมูล

1. Read Me. “พระองค์ธม” หินสลักศักดิ์สิทธิ์ลอยฟ้า แห่งพนมกุเลน กัมพูชา”. https://th.readme.me/p/18267 (11/9/2020)

2. Info-holiday-tour. “ทัวร์กัมพูชา พาสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม”. http://info-holiday-tour.blogspot.com/2017/08/blog-post_31.html (11/9/2020)

3. ชิลสแควร์ทราเวล. “9 วัด “ลาว” ที่คุณต้องไปขอพรให้ได้”. https://chill.co.th/articles/article.php?topic=lao-09-temple (11/9/2020)

4. Palala. “วัดเชียงทอง สุดยอดอัญมณีศิลปะล้านช้างในหลวงพระบาง ประเทศลาว”. https://palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=188 (11/9/2020)

5. Human Excellence. “พระมหาเจดีย์ชเวดากอง”. http://huexonline.com/knowledge/26/182/ (16/9/2020)

6. MGR Online, “พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุปีจอ...มหัศจรรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งเมียนมา/ปิ่น บุตรี”. https://mgronline.com/travel/detail/9610000000337 (16/9/2020)

7.  VoVWorld. “วัดเยิว-วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม”. https://vovworld.vn/th-TH/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-91515.vov (22/9/2020)

8. Smile Thai ecotour. “วัดเทียนหาว (Thien Hau Pagoda)”. https://www.smilethaiecotour.net/SouthernVietnamtravel/link11/a1.html (22/9/2020)

9. Mushroom Travel. “3 สุดยอดองค์เทพทันใจ พม่า ที่คัดแล้วว่าต้องไปขอพรให้ได้”. https://www.mushroomtravel.com/page/best-gods-myanmar/ (9/10/2020)