Universal Design เทรนด์เพื่อคนทุก Gen

ปัจจุบันความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับคนหลายช่วงอายุ มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สาเหตุมาจากคนกลุ่มมิลเลนเนียลมีแนวโน้มพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่นานมากขึ้น หรือบางคนก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่ การที่คนแต่ละกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างมิลเลนเนียล  เจนเอ็กซ์  และเบบี้บูมเมอร์อาศัยอยู่ร่วมกัน  ทำให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบโดยใช้หลัก  Universal Design หรือ UD เพื่อให้เกิดการใช้งานครอบคลุมสำหรับทุกคนในครอบครัว   โดยเริ่มจากจุดที่ว่าทำอย่างไรให้คนแต่ละรุ่นใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน และมีความสุข


Universal Design คืออะไร

การออกแบบเพื่อคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ด้วยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานพื้นที่นั้น ๆ ได้ด้วยความเสมอภาค   มีความสะดวกปลอดภัย ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายโดยไม่มีข้อจำกัดทั้งอายุและสภาพร่างกาย ในการดำรงชีวิตในอาคารและสิ่งแวดล้อมนั้น

เรียนรู้หลักการของ Universal Design

 • Fairness ความเสมอภาค สามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น คนพิการกับคนปกติ

 • Flexibility มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่น ใช้งานได้ทั้งผู้ที่ถนัดซ้ายและขวา

 • Simplicity มีความเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย เช่น มีภาพหรือคำอธิบายสำหรับคนทุกประเภท

 • Understanding มีข้อมูลพอเพียงสำหรับการใช้งาน

 • Safety มีระบบป้องกันอันตรายหากมีการใช้งานผิดพลาด

 • Energy Conservation ทุ่นแรง ไม่ต้องออกแรงเวลาใช้งาน

 • Space มีขนาดและสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับคนทุกประเภท

การออกแบบเพื่อความสุขของทุกชีวิตในบ้าน

ปัจจุบันมีการนำหลักการ  Universal  Design  มาออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อการใช้งานของผู้อยู่อาศัยทุกวัยในบ้าน  ให้มีความสุขกับชีวิตตามไลฟ์สไตล์ในแบบของตัวเอง เช่น

 • อ่างล้างหน้าเพื่อทุกคน ใช้การดีไซน์ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ทั้งคนใช้รถเข็น  ผู้สูงอายุ คนทั่วไป  สามารถเข้าถึงการใช้งานได้สะดวก  มีที่จับยึดบริเวณอ่างล้างหน้าเพื่อช่วยการทรงตัว  ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน

 • ก๊อกน้ำส่องไฟได้ สร้างความสะดวกในการใช้งานและเป็นแสงไฟในตัว   ตัวก๊อกสามารถหมุนในทิศทางที่ใช้งานได้ถนัด   ใช้งานได้ง่าย  แม้กระทั่งในที่ที่มีแสงสว่างน้อย

 • ฝารองนั่งอัตโนมัติ ฝารองนั่งที่สามารถเปิด-ปิดได้เองอัตโนมัติ  ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มักมีปัญหาในการก้มตัว  ใช้งานได้สะดวกขึ้น  ลดโอกาสบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับร่างกาย

 • ลิฟต์เก้าอี้บันได ออกแบบมาเพื่อใช้ในบ้าน  สำหรับผู้สูงอายุ  คนพิการ  ให้สามารถเคลื่อนย้ายตัวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 • มือจับก้านโยกประตู ให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ง่าย  ไม่ต้องออกแรงมาก เหมาะสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการที่ต้องนั่งรถเข็นก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 • เปิด-ปิดไฟด้วยระบบเซ็นเซอร์ ดีไซน์นี้ช่วยให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ สามารถเข้าใช้งานในห้องต่าง ๆ ได้ทันที  ลดการเกิดอุบัติเหตุ  เช่น  ห้องนอน,  ห้องน้ำ, บันได เป็นต้น

 • หุ่นยนต์ผู้ช่วย  AI Box ผู้ช่วยสั่งงานส่วนตัวในบ้านด้วยเสียง  กล่องนี้จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน   เช่น หลอดไฟ, เครื่องใช้ไฟฟ้า,  เซ็นเซอร์ต่าง ๆ  ทำให้ควบคุมการเปิดปิดได้ด้วยเสียง หรือสามารถตั้งเวลาสั่งงานล่วงหน้าได้   ทำให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ  หรือเด็กได้รับความสะดวกมากขึ้น


นอกจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลัก  Universal  Design แล้ว   ปัจจุบันการออกแบบบ้านก็มีการใช้ด้วยเช่นกัน  อย่างเช่น  ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบบ้านที่คำนึงถึงผู้อยู่อาศัยที่หลากหลายและออกแบบพื้นที่การใช้ภายในบ้านให้ตอบโจทย์ทุก Generation ของครอบครัว  เช่น  การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ โดยเน้นการออกแบบให้พื้นเรียบเสมอกันมากที่สุด พร้อมกับมีประตูเข้าออกที่กว้าง การแบ่งโซนเปียกและแห้งในห้องน้ำ มีพื้นรับแรงกระแทก (Absorption Floor) ที่ปูด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเล็กน้อย  เพื่อลดผลของแรงกระแทกหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง และยังมีทางลาดสำหรับรถเข็น รวมถึงห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุและผู้ใช้รถเข็นอีกด้วย -สนใจบ้านของแสนสิริ- หรือ -ขอสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์-


การออกแบบเพื่อคนทุกวัย (Universal Design หรือ UD) ช่วยเอื้อประโยชน์ให้แต่ละคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ  รวมถึงคนที่มีข้อจำกัดด้านร่างกายสามารถใช้สิ่งของต่าง ๆ และดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกง่ายดาย เป็นการสะท้อนคุณค่าของคำว่า “ความเท่าเทียม” อย่างแท้จริง


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

แสนสิริ Blog

https://www.scbeic.com/th

https://www.buildernews.in.th

https://www.thaihealth.or.th